OBRAZAC
sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu odluke ili drugog općeg aktaNaziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o kojem se provodi savjetovanje:
Strategija razvoja grada Solina do 2025. godine
Naziv upravnog odjela nadležnog za izradu nacrta:
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove
Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta :
Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne Novine 123/17) i Zaključku o pokretanju postupka nadopune i prilagodbe Programa ukupnog razvoja grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina 03/17).
Razdoblje savjetovanja: 06.12.2019.-05.01.2020.
Važna napomena: Obrazac se može popuniti i poslati zaključno sa 05.01.2020.Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Solina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 - pročišćeni tekst) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.