OBRAZAC
sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu odluke ili drugog općeg aktaNaziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o kojem se provodi savjetovanje:
Odluka o javnim priznanjima grada Solina
Naziv upravnog odjela nadležnog za izradu nacrta:
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta :
Izrada nacrta nove Odluke o javnim priznanjima koja će definirati širi krug inicijatora dodjela javnih priznanja Grada Solina.
Razdoblje savjetovanja: 28.10.2019.- 12.11.2019. godine
Važna napomena: Obrazac se može popuniti i poslati zaključno do 12.11.2019.Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Solina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete u odgovarajućem polju pri slanju obrasca.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. Osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera propisanih Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH broj 42/18, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679) Europskog parlamenta i Vijeća.