OBRAZAC
sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu odluke ili drugog općeg aktaNaziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o kojem se provodi savjetovanje:
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Naziv upravnog odjela nadležnog za izradu nacrta:
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom
Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta :
Člankom 14. Zakona o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) propisano je jedinice lokalne samouprave uređuju područje zaštite od požara na svom području sukladno odredbama ovog Zakona i drugih propisa kojima se uređuje područje zaštite od požara te prema vlastitim planovima, potrebama i sl. Također, čl. 44. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 68/18, 110/18) propisuje da je obavljanje dimnjačarskih poslova komunalna djelatnost koja se obavlja dodjeljivanjem koncesije, te su člankom 2. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti i javne usluge koje se obavljaju temeljem ugovora o koncesiji (Službeni vjesnik grada Solina br. 13/17), ovi poslovi definirani kao komunalna djelatnost od lokalnog značaja koja se stječe koncesijom.
Razdoblje savjetovanja: 23.10.2019.- 22.11.2019.
Važna napomena: Obrazac se može popuniti i poslati zaključno do 22.11.2019.Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Solina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 - pročišćeni tekst) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.