OBRAZAC
sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu odluke ili drugog općeg aktaNaziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o kojem se provodi savjetovanje:
Prometni elaborat - REGULACIJA PROMETA NA PODRUČJU GRADA SOLINA TPK 16/12-I5, izmjena i dopuna Elaborata TKP 16/12
Naziv upravnog odjela nadležnog za izradu nacrta:
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom
Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta :
Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14) i Odluci o uređenju prometa na području grada Solina (službeni vjesnik Grada Solina 09/16)
Razdoblje savjetovanja: 20.09.2019.-21.10.2019.
Važna napomena:Obrazac se može popuniti i poslati zaključno do 21.10.2019.Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Solina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 - pročišćeni tekst) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.