OBRAZAC
sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu odluke ili drugog općeg aktaNaziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o kojem se provodi savjetovanje:
Odluka o komunalnom doprinosu
Naziv upravnog odjela nadležnog za izradu nacrta:
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom
Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta :
Sukladno članku 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj, 68/18, 110/18 ) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o komunalnom doprinosu
Razdoblje savjetovanja: 25.11.2019.- 10.12.2019. godine
Važna napomena: Obrazac se može popuniti i poslati zaključno do 10.12.2019.Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Solina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 - pročišćeni tekst) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.