Ispiši ovu stranicu

Strategija VPK Solin za 2018-2020

 

Poštovani sugrađani i prijatelji Solina,

organizirana prevencija neprihvatljivog ponašanja i kriminaliteta na lokalnoj razini, obavezna je sastavnica liste kriterija kod ocjene kvalitete življenja u zajednici, susjedstvu ili gradu. Solinsko Vijeće za prevenciju kriminalitetu kroz deset godina od 2007.god. nastoji osigurati razmjenu i primjenu korisnih znanja, inicijativa i projekata od značaja za kvalitetu životnog okruženja i utjecaja na sigurnost lokalne zajednice. Sigurnost na dječjim igralištima, javnim površinama, uz funkcionalnu obitelj kao sigurno utočište više generacija, ciljevi su partnera u Vijeću postavljeni kao dugoročna politika zajedničkog djelovanja.

Nakon trogodišnjeg perioda 2015.-2017. i sustavnog praćenja određenih parametara (imovinski kriminalitet, obiteljsko nasilje, nasilje na javnim površinama, vandalizam ) definirani su trendovi i indikatori koji pomažu kod odluke o rizicima i prioritetima razvoja sustava lokalne sigurnosti.

Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske ( dalje u članku Strategija), koju je donio Sabor RH u srpnju 2017. ( NN 73./2017.) sigurnost stanovništva te dobrobit i prosperitet građana nacionalni su interes i strateški cilj za čije ostvarenje se Republika Hrvatska koristi svim raspoloživim instrumentima i mehanizmima nacionalne moći.

Sigurnost društva i pojedinca preduvjet je uspješnog razvoja gospodarstva, osobito turizma kao važne gospodarske grane. ( preneseno iz Strategije ) Kod ostvarenja zadanog cilja, a prema Strategiji nacionalne sigurnosti, kao ključan preduvjet ostvarivanja javne sigurnosti definira se preventivno djelovanje, stalna razmjena informacija, koordinacija i suradnja tijela i organizacija javne sigurnosti, gospodarskih subjekata i samih građana. Kod ostvarenja ciljeva poticati će se uključivanje javnosti u ostvarivanje sigurnosti te razvijanje sigurnosne kulture i svijesti o važnosti brige o sebi, najbližima, društvu i radnom okruženju, ispunjavanju potrebe za fizičkom, intelektualnom i emotivnom sigurnošću i ostvarenju sigurne okoline u materijalnom i duhovnom okruženju. ( preneseno iz Strategije )

Vijeće za prevenciju kriminaliteta, upravo na modelu prikupljanja i razmjene relevantnih informacija, poticanju sudjelovanja javnosti i razvoju kulture sigurnosti pozicionira se u Gradu Solnu kao partnersko tijelo sa prvenstveno savjetodavnom ulogom u lokalnoj upravi. Činjenica da Vijeće okuplja zainteresirane pojedince iz redova građana, stručnjake iz polja sigurnosti i prevencije kao i predstavnike institucija važnih za život zajednice, pozicionira
Vijeće i kao središnje mjesto koordinacije i sinkronizacije znanja, vještina i objektivnih mogućnosti partnera sa važnim utjecajem na kreiranje lokalnih politika u sigurnosti zajednice te prevenciji neprihvatljivih ponašanja.
Vizija Solina - grada sigurnog odrastanja, ishodište je organizacije i djelovanja Vijeća 2018.- 2020. I u predstojećem trogodišnjem periodu partneri u Vijeću za prevenciju svoj će rad usmjeriti ka ostvarenju misije: uspostava i održavanje funkcionalnog partnerstva čije je djelovanje određeno prioritetima sigurnosti grada, građana i gostiju Solina. Svijest o sigurnosti kao kvaliteti življenja i jednoj od temeljnih ljudskih potreba, sadržana je i u strateškim ciljevima definiranim u Programu ukupnog razvoja Solina i to kroz prioritete 1. razvijeni turizam, 2. visoka kvaliteta življenja i 3. razvijeno malo i srednje poduzetništvo.

OVDJE možete pogledati Strategiju VPK  Solin za 2018.-2020. u cijelosti

 

 

Pročitano 1663 puta