Ispiši ovu stranicu

Solinska zajednica športova

Djelatnosti Zajednice su:

-utvrđivanje i ostvarivanje politike promicanja športa na području Grada,

-poticanje i promicanje svekolikog športa, osobito šprta djece i mladeži, te športsko
rekreaciskih aktivnosti građana i invalidnih osoba, -objedinjavnje i usklađivanje programa športa te izrada prijedloga programa javnih potreba u športu i skrb o njihovom ostvarivanju, -promicanje odgojnih funkcija športa,fair playa,razumjevanja tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom,

-skrb o vrhunskim športašima te sudjelovanje u ostvarivanju uvjeta za njihovu pripremu za olimpiske igre,svjeska i europska prvenstva te druga međunarodna natjecanja, -sudjelovanje u ostvarivanju programa i politike hrvatskog olimpiskog odbora,

-nadzor nad namjeskim korištenjem šporskih objekata,

-unapređenje stručnog rada i skrb o osposobljavanju stručnih djelatnika,

-objedinjavanje i prezentiranje nadležnim tijelima Grada ukupnih programa i ostvarenja aktivnosti športa Grada,

- koordiniranje i usklađivanje programskih aktivnosti fizičkih osoba koji obavljaju šporsku djelatnost u vidu zanimanja,a koriste srestva Grada za programske aktivnosti, - planska i sustavna skrb o provođenju mjera zdrastvene zaštite športaša i drugih sudionika u šporskim natjecanjima i priredbama,

 

-predlaganje nadležnim tijelima Grada izgradnju novih, te način održavanja,upravljanja i korištenja postojećih šporskih objekata,

-sudjelovanje u organiziranju ili samostalno organiziranje šporskih priredbi i manifestacija u Gradu,

-dodjela priznanja,nagrada i pohvala za postignute uspjehe u športu,

-organiziranje i vođenje informacisko-dokumentaciskih poslova i evidencija solinskog športa,

-obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom.

 Presjednik Solinske Zajednice Športova: Nikola Tokić
Tajnik: Joško Bešlić
Izvršni Odbor: Nikola Tokić,Darko Vučić,Petar Sapunar,Ante Polić, Siniša Vitez, Ante Božić,Anđelko Bešker.
Nazorni Odbor: Zdravko Latinčić,Bartul Vrgoč,Andrija Sanader
Prekšajna komisija: Miro Dugeč,Petar Grubišić,Zoran Roso


SOLINSKA ZAJEDNICA ŠPORTOVA Put Majdena bb
21210 SOLIN
tel.021/260-667


Pročitano 7118 puta Zadnja izmjena dana Subota, 19 Siječanj 2013 12:48