Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Nagrade grada


Počasni građanin

GODINA 1996. 1. Msgr. Ante Jurić
   
GODINA 2002. 1. Mirko Norac
  2. Ante Gotovina

 Nagrade za životno djelo:

GODINA 1994. don Tugomir Jovanović
GODINA 1995. Dr. Zvonimir Marković
GODINA 1996. Ljubo Stipišić
GODINA 1997. Toma Bulić
GODINA 2005. Don Vjekoslav Pavlinović
GODINA 2007. Toma Podrug
GODINA 2008. Toni Kljaković (posthumno)
GODINA 2010.  mr.sc. Mirko Mikelić, dr.stom. (posthumno)
GODINA 2015. Damir Jurić (posthumno)
GODINA 2018. Špiro Žižić

 Osobne nagrade grada:

GODINA 1994. 1. BRANKO CIKATIĆ, Solin, Kneza Trpimira 26
  2. JOŠKO PRIJIĆ, Split, Doverska 1
  3. MILIVOJ GRGIĆ, 21211 Vranjic, Dom don F. Bulića 18
 
GODINA 1995. 1. PETAR GRUBIŠIĆ
  2. ANDRIJA SANADER
  3. NIKOLA TOKIĆ
   
GODINA 1996. 1. ANTE LUŠA /preminuo
  2. SREĆKO PEROŠ, Mravince, 27. rujna br. 6
  3. ANTE DOLIĆ, Solin, Braće Radić 14
   
GODINA 1997. 1. MARKO MATAS, Solin, Bubići 4
   
GODINA 1998. 1. IVAN KLJAKOVIĆ-GAŠPIĆ, Solin, Gašpina mlinica bb
   
GODINA 1999. 1. MLADENKA MALENICA, Solin, Petra Kružića 32
  2. ANTE CRMARIĆ-REMETIN, Solin, Splitska 10
   
GODINA 2001. 1. IVICA MALEŠ, Vranjic, Krešimirova
  2. VINKA KARDUM
   
GODINA 2002. 1. ROBERT BRADARIĆ, Solin, Ninčevići 10
  2. VINKA MILANOVIĆ, Solin, Gašpini 33
   
GODINA 2003. 1. VELJKO DELALE
  2. GRGO MARKOVIĆ
  3. ŠPIRO JURIĆ
   
GODINA 2004. Č.s. Roka Čubelić
   
GODINA 2005. 1. Don Pave Vuković
  2. Boris Roguljić
   
GODINA 2006. 1. Domagoj Sesartić - posthumno
  2. Jurica Gizdić
   
 GODINA 2007.  1. Časna sestra Marcelina Lovrić
   2. Željan Jesić
   
 GODINA 2008.

Milivoj Benzon 

   
 GODINA 2009.  Tadija Mijić
   
 GODINA 2010.  Marko Matijević
   
 GODINA 2011.  Ivan Grubišić (posthumno)
   Fabjanko Japirko
   
 GODINA 2012.  Edo Matković (posthumno)
   Vitomir Mikelić
   
GODINA 2013.  prof. dr. sc. Kajo Bućan
 
GODINA 2014.  časna sestra Skolastika Vidović, Služavki Malog Isusa
   
GODINA 2015.   Maja Matas (posthumno)
   
GODINA 2016.

 Anđelko Grubić (posthumno)

 Dragan Maretić

   
 GODINA 2017.

 Dina Levačić

 Ljubo Katić

 Nediljko Vitaljić

   
GODINA 2018.

Ante Božić Ćoni
Lovre Kalinić

   
GODINA 2019.

Miro Podrug
Slavko Giljan

 Kolektivne nagrade grada:

GODINA 1994. 1. Domobranska bojna "Kralj Zvonimir"
  2. 1. bojna 114. brigade Hrvatske vojske
  3. INA - PJ Solin
   
GODINA 1995. 1. Samostan služavki malog Isusa
  2. Crkveni pjevački zbor župe sv. Martin-Vranjic
  3. XI policijska postaja Solin
   
GODINA 1996. 1. Pučki pjevači Gospe od Otoka
  2. Vitroplant d.o.o.
  3. RK Vranjic - Mesopromet
   
GODINA 1997. 1. DVD Vranjic
  2. RK "Solin TC" Solin
  3. Gradski šahovski klub Mravince-DC, Mravince
   
GODINA 1998. Hrvatske vode
   
GODINA 1999. 1. NK Solin - Građa
  2. Gradsko društvo "Crvenog križa"
  3. Vokalisti Salone
   
GODINA 2000. 1. Vatrogasna zajednica Grada Solina
  2. HNK "Sloga" - Mravince
  3. Hrvatski katolički zbor "MI"
   
GODINA 2001.  Arheološki muzej Split
   
GODINA 2002. 1. Gradska glazba "Zvonimir", Solin
  2. O.š. "Don Lovre Katić", Solin
  3. O.š. "Vjekoslava Paraća", Solin
   
GODINA 2003.  HVIDRA, Solin
   
GODINA 2004. 1. NK "Omladinac" Vranjic
  2. KUD "Salona" Solin
  3. Dom Zvonimir d.o.o. "Solinska kronika"
   
GODINA 2005.  Udruga "Don Frane Bulića",ženska klapa "Tamarin" Vranjic
   
GODINA 2006.  Streljačko društvo "Dalmacijacement"
   Lovačko društvo "Voljak"
   
 GODINA 2007.  Udruga roditelja poginulih branitelja u Domovinskom ratu
   
 GODINA 2008.  PAPA BAND 
   
 GODINA 2009.  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
   
 GODINA 2010.  Udruga "Salonitanke"
   Vaterpolo klub "Salona"
   
 GODINA 2011.  Udruga "Ivan Merz"
   
 GODINA 2012.  Gradska glazba «Zvonimir»
   
 GODINA 2013.  AD Plastik d. d. Solin
 
GODINA 2014.  Kulturno umjetničkom društvu Kučine-mješoviti crkveni zbor
 Salona Var d.o.o.
 
GODINA 2015.  Plesna udruga Solinski bubamarci
   
GODINA 2016.  Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete
   
GODINA 2017.  DVD Solin
   
GODINA 2018. Osnovna škola kraljice Jelene
   
GODINA 2019.

Udruga don Frane Bulić
KUD Zvonimir, Mravince
VIS Aurora

Pročitano 21363 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr