Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Radojka Bućan

Radojka Bućan

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ( Službeni vjesnik, 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20 broj 4/18 ) i članka 12. stavka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni vjesnik 10/11, 8/12, 2/16, 04/20), a u svezi s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja (Narodne novine 32/20, 48/20) dana 29. travnja 2020. godine, Gradonačelnik Grada Solina donosi

ZAKLJUČAK
o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine
za poslovne prostore u vlasništvu Grada Solina

Članak 1.

Zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Solina zbog nastanka posebnih okolnosti vezanih uz virus COVID-19 koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a narušile su gospodarsku aktivnost, privremeno se oslobađaju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Solina, za mjesece: travanj i svibanj 2020. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

KLASA: 372-03/20-01/05
URBROJ: 2180/01-01-20-2
Solin, 29. travnja 2020. god.

GRADONAČELNIK
GRADA SOLINA

Dalibor Ninčević, upravni pravnik

Zaključak o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Solina

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ( Službeni vjesnik, broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 10.a. Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina (Službeni vjesnik 12/19, 04/20), a u svezi s odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja (Narodne novine 32/20, 48/20), dana 29. travnja 2020. godine Gradonačelnik Grada Solina donosi

ZAKLJUČAK
o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine
za korištenje javnih površina na području Grada Solina

Članak 1.

Zakupnici odnosno korisnici javnih površina na području Grada Solina zbog nastanka posebnih okolnosti vezanih uz virus COVID-19 koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a iste su imale negativan utjecaj na gospodarsku aktivnost, privremeno se oslobađaju od plaćanja zakupnine za korištenje javnih površina na području Grada Solina, za mjesece: travanj i svibanj 2020. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

KLASA: 363-05/20-01/10
URBROJ: 2180/01-01-20-2
Solin, 29. travnja 2020. god.

GRADONAČELNIK
GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević, upravni pravnik

 Zaključak o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje javnih površina na području Grada Solina

 

Petak, 15 Svibanj 2020 10:23

Priopćenje SCZ SDŽ 15.5.2020.

Prema izvješću NZJZ-a SDŽ od ukupno 160 obrađenih testova sa područja Splitsko-dalmatinske županije danas nema novooboljelih osoba. Od 160 obrađenih testova 28 uzoraka je sa otoka Brača. Na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je ukupno izliječeno 414 osoba.

Prema izvješću KBC-a Split preminula je ženska osoba stara 97 godina, korisnica doma za starije i nemoćne osobe u Makarskoj. Osoba je uz nekoliko teških kroničnih bolesti bila pozitivna i na COVID infekciju.

38 osoba je hospitalizirano. 103 zdravstvena djelatnika nalaze se u samoizolaciji. 5 osoba je na respiratoru i to 3 Splitsko-dalmatinske županije i 2 iz Šibensko-kninske županije. 5 osoba je u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.

Na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je zabilježeno 557 slučajeva zaraze koronavirusom.

WEB STRANICA https://koronavirus.dalmacija.hr/

Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije

 

 

Ministar uprave dostavilo je Gradu Solina očitovanje o zakonitosti rada Gradskog vijeća grada Solina i to za 20. elektroničku sjednicu Gradskog vijeća koja je održana 31. ožujka 2020., a na koju se Nezavisna lista mladih Solin žalila navedenom Ministarstvu i to na neregularnost, osporavajući legalnost održane sjednice.

Naime, sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka 2020. kojom se zabranjivalo okupljanje više od pet osoba, Ministarstvo uprave je dalo naputak jedinicama lokalne i regionalne samouprave o načinu održavanja sjednica predstavničkih tijela gdje je jasno istaknuto da se, sukladno članku 37. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, sjednice predstavničkog tijela mogu sazvati i elektroničkim putem. Stoga je predsjednik Gradskog vijeća grada Solina Renato Prkić sazvao 23. ožujka 2020. međustranački sastanak predstavnika klubova vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću te je tom priliko dogovoreno da će se sjednica sazvati elektroničkim putem, a i određen je krajnji rok za izjašnjavanje te da će se materijali prethodno dostaviti na kućne adrese, a pitanja će se dostavljaju putem elektroničke pošte do roka kako je navedeno u pisanom pozivu.

Nakon održane elektroničke sjednice Nezavisna lista mladih Solin uputila je zahtjev o legalnosti sjednice i tražila očitovanje Ministarstva uprave, a u dostavljenom odgovoru, KLASA: 023-06/20-01/1; URBROJ: 515-05-02/1-20-6 od 30. travnja 2020. Ministarstvo uprave nedvojbeno zaključuje kako je sazivanje i održavanje sjednice bilo legalno, usklađeno sa zakonima, Statutom grada Solina i Poslovnikom Gradskog vijeća grada Solina.

Odgovor od strane Ministarstva uprave možete pogledati OVDJE-pdf

 

Petak, 15 Svibanj 2020 07:09

Danas je Međunarodni dan obitelji

Međunarodni dan obitelji - 15. svibnja proglasili su Ujedinjeni narodi svojom rezolucijom 1993. godine. Prvi put se Dan obitelji obilježio 15. svibnja 1994. godine pod sloganom “Da obiteljski dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece”.

Međunarodni dan obitelji se počeo obilježavati s ciljem da se naglasi važnost obitelji kao osnovnog elementa svakog društva, tj. da se potakne djelovanje društva u korist obitelji, donošenje odluka koje će osigurati bolji standard i kvalitetu života obitelji, te pružanje podrške uvažavanja obiteljskog života, tradicija i običaja.

Ovim poticajnim ciljevima želi se naglasiti da se bitna obilježja čovječanstva (zajedništvo, tolerancija, demokracija, svjetski mir itd.) počinju izgrađivati u obitelji.

Obitelj je institucija koja čuva ljudske vrijednosti, kulturalni i povijesni kontinuitet generacija, faktor je stabilnosti i razvoja. Zahvaljujući "zdravim" obiteljima društvo napreduje i jača, kao i sveopća dobrobit. Kroz povijest se razvijenost neke zemlje procjenjivala kroz stanje njezinih obitelji. Razlog je taj što prosperitet neke zemlje i danas izravno ovisi o njezinim građanima.

Sve države su pozvane da svojim obiteljima garantiraju jednakost i ljudska prava, potiču zajedništvo u obavljaju kućanskih poslova i odgovornosti uz eliminiranje svake diskriminacije po spolu, pružaju im mogućnost zapošljavanja, omoguće im obrazovanje i pomognu im da same brinu o sebi i pridonose razvoju društva.

Sve obitelji pozvane da proslave svoje zajedništvo, vezanost i ljubav koju osjećaju jedni prema drugima, u zajedničkim aktivnostima i uživanju jedni s drugima.

Grad Solin je od 15. svibnja 2009. godine od tadašnjega Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti proglašen Gradom prijateljem obitelji.

rb

 

Zajedništvo i solidarnost u ovim trenucima potrebni su nam više nego ikada! - rekla je ravnateljica DV Cvrčak  Anđela Biuk

Dječjem vrtiću Cvrčak iz Solina, koji broji 19 kuća, od kojih su dvije u Klisu, donirano je 200 zaštitnih maski i 60 litara dezinficijensa za ruke, dok je Dječjem vrtiću Kaštela koji broji 11 kuća donirano 150 maski i 40 litara dezinficijensa. Vodeći se preporukom stožera da odgojno-obrazovno osoblje ne nosi maske, one su namijenjene pomoćnom osoblju u vrtićima.

- Osim što u skladu s preporukama nadležnih službi nastojimo koliko je god moguće normalizirati vlastiti rad, nastojimo isto tako pomoći i našim zajednicama da što bolje premoste ovo razdoblje povratka u uobičajen životni ritam. U razgovoru sa stožerom civilne zaštite i vrtićima, saznali smo koje su njihove potrebe kako bi se rad vrtića odvijao neometano, a djeca i osoblje bili sigurniji od zaraze koronavirusom. Vjerujem da će im ova donacija u tome bar malo pomoći - rekao je Velimir Vilović, direktor CEMEX-a Hrvatska.

Zaštitne maske i dezinficijense za ruke preuzele su ravnateljica Dječjeg vrtića Kaštela Ivanka Vučica i ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak iz Solina Anđela Biuk, koja je tom prilikom izrazila zahvalnost na ovoj vrijednoj donaciji.

- S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, ovo je hvalevrijedna donacija koja će omogućiti našoj djeci i odgojiteljima zdravstvenu zaštitu te spriječili širenje virusa. Samo zajedničkim snagama možemo pridonijeti smanjenju širenja koronavirusa i povećanju sigurnosti - kazala je ravnateljica Biuk te dodala - Zajedništvo i solidarnost u ovim trenucima potrebni su nam više nego ikada!

Zamjenik gradonačelnika Kaštela Grgica Benutić pozdravio je CEMEX-ovu akciju, zaključivši:
- Imajući u vidu gospodarske posljedice koje je ostavila borba protiv koronavirusa, Grad Kaštela je različitim mjerama odlučio izići u susret i pomoći našim sugrađanima. Među mjerama je i ona o oslobađanju plaćanja sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i to za sve vrtiće u gradu, bilo da je riječ o gradskom, privatnom ili vjerskom vrtiću. Zbog privremene obustave rada dječjih vrtića, svi roditelji i posvojitelji čija su djeca korisnici usluga predškolskog odgoja na području Grada Kaštela oslobođeni su plaćanja vrtića za razdoblje od 16. ožujka do 11. svibnja 2020., tako da je i ova donacija dobrodošla.

Grad Solin je još u ožujku donio Odluku o oslobađanju plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece u Dječjem vrtiću Cvrčak. Roditelji čija su djeca upisana i koriste uslugu ustanove gradskih vrtića Cvrčak, oslobođeni su obveze plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece i to za polovicu mjeseca ožujka te u cjelini za mjesece travanj i svibanj, a ako se krizna situacija nastavi i za mjesec lipanj.

Donacije vrtićima uručila je Marina Ostojić, specijalistica za odnose sa zajednicom u tvrtki CEMEX.

CEMEX Hrvatska kontinuirano ulaže u razvoj zajednica u kojima posluje s ciljem osiguranja održivog razvoja, a posebno je ponosan na društveno odgovorne ideje i projekte koje su inicirali ili u kojima dobrovoljno sudjeluju zaposlenici. Za svoj rad u zajednici tvrtka je primila niz nagrada, od kojih se izdvajaju nagrade Indeksa DOP-a koje dodjeljuju Hrvatski poslovni savjet održivi razvoj i Hrvatska gospodarska komora.

 

 

Četvrtak, 14 Svibanj 2020 10:35

Priopćenje SCZ SDŽ 14.5.2020.

Prema izvješću NZJZ – a Splitsko dalmatinske županije od ukupno 292 obrađena testa sa područja Splitsko dalmatinske županije danas nema novooboljelih osoba. Od 292 obrađena testa 67 uzorka je sa otoka Brača. Uzorci za testiranje uzimaju se kontinuirano i šalju na daljnju obradu.

Na području Splitsko dalmatinske županije do sada je ukupno izliječeno 412 osoba.

40 osoba je hospitalizirano.

103 zdravstvena djelatnika nalaze se u samoizolaciji.

3 osobe nalaze se na respiratoru i to 2 iz Splitsko-dalmatinske županije i 1 iz Šibensko-kninske županije.

7 osoba nalazi se u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.

Na području Splitsko dalmatinske županije do sada je zabilježeno 557 slučajeva zaraze koronavirusom.

WEB STRANICA https://koronavirus.dalmacija.hr/

Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije

 

Od ponedjeljka, 18. svibnja Gradska knjižnica Solin omogućuje svim korisnicima povrat i posudbu knjižnične građe, kao i upis novih članova, uz obavezno poštivanje higijenskih mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za rad knjižnica.

Središnja knjižnica (Zvonimirova 117 d, Solin) od 18. svibnja će za korisnike biti otvorena ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8 do 14 sati, utorkom od 14 do 20 sati te subotom od 8 do 13 sati.

Ogranak Vranjic će biti otvoren je ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 8 do 14 sati te četvrtkom od 14 do 20 sati.

Ogranak Mravince-Kučine će biti otvoren ponedjeljkom od 14 do 20 sati i utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8 do 14 sati.

Ogranak Sveti Kajo radit će ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8 do 14 sati te srijedom od 14 do 20 sati.

 Mjere koje treba poštivati prilikom posjeta Knjižnici:

- preporučeno je nošenje zaštitne maske (bez maske usluga će biti samo na pultu)
- pri ulasku obvezno je dezinficirati ruke i držati se razmaka od 2 m
- pri ulasku u Knjižnicu nužno je predočiti člansku iskaznicu
- poželjno je što kraće zadržavanje (do 10 min)
- preporučamo Vam dolaziti s popisom naslova koje želite posuditi ili prethodno napraviti rezervaciju putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (navedite naslove, svoje ime i prezime i broj članske iskaznice) kako bismo smanjili gužve i ubrzali rad s korisnicima
- za usluge pretraživanja možete koristiti e-katalog
- korisnicima koji samo vraćaju knjige moći će ih odložiti u za to pripremljene kutije ispred ulaza bez ulaska u Knjižnicu
- obnova članstva i upis u Knjižnicu moći će se obavljati plaćanjem karticama preko POS uređaja
- za svu posuđenu knjižničnu građu nećemo naplaćivati zakasninu do 15. srpnja 2020.
- broj korisnika u knjižnici je ograničen. Ako je knjižnica zatvorena u nekom trenutku, treba pričekati da netko izađe kako bi ušao sljedeći korisnik
- čitaonica s novinama, studijska čitaonica, igraonica za djecu i Teatrin ZATVORENI su
- usluge fotokopiranja, skeniranja i ispisa trenutno se ne vrše

 

 

Na sjednici Stožera CZ Grada Solina održanoj 12. svibnja 2020. godine donesene su Odluke kojima se odgađaju sve probe umjetnika i djelatnika u kulturi pojedinačno ili u manjim skupinama na području grada do dana 22. svibnja 2020. godine.

Isto tako donesena je i Odluka i za sportske aktivnosti na području grada Solina. Naime, odgađaju se svi treninzi na nogometnim igralištima, sportskim dvoranama te malim sportskim terenima na području grada i to za sportske klubove do dana 22. svibnja 2020.

Stožer CZ Grada Solina pratit će epidemiološku situaciju te će ako se steknu uvjeti za probe i rad udruga u kulturi i sportu ovu mjeru ukinuti ranije.

Odluka o odgađanju svih proba umjetnika i djelatnika u kulturi

Odluka o odgađanju svih sportskih aktivnosti udruga

- Odluka Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske od 11.svibnja 2020. - Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja, sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

 

Pod poveznicom Prevencija kriminaliteta objavljena je najnovija publikacija Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Solina za period od 1.siječnja do 31. ožujka 2020.

U vrijeme pandemijske krize, važno je zadržati stabilnost i pozitivne trendove u svim segmentima društva, a poslovi kontrole i suzbijanja kriminaliteta u prošlosti su se pokazali ključnim za ocjenu stanja sigurnosti i odluku o odabiru mjesta za život i ulaganja.

Tri mjeseca 2020. ukazuju na zadržavanje trogodišnjeg stabilnog trenda u statistikama kriminaliteta na području Solina, uz iznimku u kategoriji obiteljskog nasilja. Naime, iako u statistikama iz ranijih perioda bilježimo veće apsolutne brojke, ova 2020. god. ( 14 slučajeva ) u usporedbi sa trogodišnjim 2017. – 2019. prosjekom (10 slučajeva) jedan je od argumenata za rasprave stručnjaka o utjecaju pandemije na obiteljske odnose i pojavu nasilja unutar obitelji.

Prevencija kriminaliteta i posebno obiteljskog nasilja, svrhovita je i uspješna samo onda kada proizlazi iz integralnog pristupa svih aktera društvenog života u sinergiji sa građanima. Cjelovit pristup problemu kriminaliteta izazov je zajednice u krizno, a posebno u postkrizno vrijeme obilježeno posljedicama gubitka radnog mjesta, ograničenih perspektiva i povećanih napora u osiguranju ranije dostignute kvalitete življenja.

Sistematizirani i grafički obrađeni podaci ukazuju na aktualne trendove kriminaliteta i neprihvatljivih ponašanja na razini mjesnog odbora. Zanimljivi podaci korisni su i kao podloga za planiranje aktivnosti vijeća mjesnih odbora u suradnji sa građanima, udrugama i institucijama.

Publikacije VPK grada Solina

  Sigurnost kroz statistike 1.1-31.03. 2020.pdf

 

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr