Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 25 Svibanj 2020 07:10

Službeni vjesnik broj 06-2020

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Solina
2. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području grada Solina
2. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada Solina za 2020. godinu
3. Zaključak izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u privremeni zakup dijela zemljišta u K.O. Solin
4. Zaključak o nagrađivanju vatrogasaca
5. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe HVIDR-i Solin
6. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Župi Sv. Kajo, Solin
7. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2019./2020. godinu studentici Mii Teklić

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SOLINA

1. Statut Turističke zajednice grada Solina

 

Pročitano 127 puta