Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 19 Veljača 2020 10:39

Službeni vjesnik broj 02-2020

 

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Zaključak povodom rasprave vezane za realizaciju projekata Hrvatskih cesta iz Zagreba i Županijske uprave za ceste Split
2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
3. Odluka o zaduživanju Grada Solina
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Solina za 2020. godinu
5. Izmjene Statuta Grada Solina
6. Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
7. Odluka o izmjenama Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Solina
8. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode
9. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode
10. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu
11. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu
12. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
13. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
14. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o plaćama zaposlenika Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
15. Odluka o koefi cijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina
16. Odluka o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina
17. Odluka o koefi cijentima za obračun plaće službenika i namještenika Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Solina
18. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika Gradske knjižnice Solin
19. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

GRADONAČELNIK

1. Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

 

 

 

Pročitano 425 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr