Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 20 Siječanj 2020 13:51

Službeni vjesnik broj 12-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
2. Proračun Grada Solina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
3. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. godinu
4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2019. godinu
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi grada Solina za 2019. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2019. godinu
8. Program građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu za nerazvrstane ceste i javne prometne površine
9. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu
10. Program građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu za javne površine, javnu rasvjetu i groblja Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
11. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
12. Program javnih potreba u sportu Grada Solina za 2020. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2020. godinu
13. Program socijalne skrbi Grada Solina za 2020. godinu
14. Program javnih potreba u kulturi grada Solina za 2020. godinu
15. Zaključak o Programu rada Gradske knjižnice Solin s financijskim planom za 2020. godinu
16. Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin s financijskim planom za 2020. godinu
17. Zaključak o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2020. godinu, s financijskim planom za trogodišnje razdoblje
18. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Solina za razdoblje od 2020. do 2023. godine
19. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Solina za razdoblje od 2020. do 2023. godine
20. Odluka o komunalnom doprinosu
21. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Solina
22. Odluka o obavljanju dimnjačarskih djelatnosti
23. Odluka o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području grada Solina
24. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Ušće Jadra – Marina” (UPU – 16)
25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena Statuta Grada Solina
26. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Centar
27 Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Srednja strana

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Persidi Barišić iz Solina
2. Zaključak o kupnji dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin
3. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
4. Zaključak o dopuni Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Solina
5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
6. Odluka o produljenju Konačne Liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje
7. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
8. Zaključak o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja grada Solina
9. Zaključak o dodjeli božićnih poklona
10. Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih štandova, transparenata i plakata povodom predstojećih lokalnih izbora gospođi Kolindi Grabar Kitarović
11. Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih štandova, transparenata i plakata povodom predstojećih lokalnih izbora gospođi Kolindi Grabar Kitarović
12. Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih štandova, transparenata i plakata povodom predstojećih lokalnih izbora gospodinu Miroslavu Škori
13. Rješenje o imenovanju Inventarne komisije
14. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Sportskom penjačkom klubu “Mosor” iz Splita
15. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe gđi Zvjezdani Jaman iz Klisa
16. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Zboru rukometnih sudaca Splitsko - dalmatinske županije, Split
17. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi branitelja veterana vojne policije 72. bojna iz Splita
18. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Župi Solinskih mučenika, Solin
19. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Lions club Salona Solin
20. Zaključak o autorskom honoraru
21. Zaključak o odobravanju isplate sredstava GK “Salto”, Mravince
22. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Mariji Rafaeli Plosnić, Solin
23. Zaključak o odobravanju isplate sredstava NK “Solin” Solin
24. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Nataliji Majić iz Solina

 

Pročitano 385 puta Zadnja izmjena dana Ponedjeljak, 20 Siječanj 2020 13:54

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr