Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 28 Studeni 2019 12:23

Službeni vjesnik broj 11-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o javnim priznanjima Grada Solina
2. Odluka o komunalnom redu
3. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
4. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu “Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture Aglomeracije Split - Solin”
5. Zaključak povodom Izvješča o stanju sigurnosti na razini Policijske postaje Solin za siječanj - lipanj 2019. godine na području grada Solina
6. Zaključak o prihvaćanju izmjene Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin
7. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin
8. Zaključak o Izvješću o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku 2018./2019. godinu
9. Zaključak o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku godinu 2019./2020.
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
11. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “DRAŽICA” – Mravince
12. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin i dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince
13. Zaključak kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin i K.O. Mravince
14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama smještenim u K.O. Mravince
15. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
2. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
3. Zaključak o prodaji stana u vlasništvu Grada Solina hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata (korišten temeljem Ugovora o privremenom korištenju stana)
4. Zaključak o nagrađivanju karikaturista Joška Marušića
5. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Klubu liječenih alkoholičara Solin
6. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi kuhara SD županije, Solin
7. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KBC-u Split
8. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Milanu Omrčenu
9. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći kuna gospođi Astrid Jurić

 

Pročitano 516 puta Zadnja izmjena dana Četvrtak, 28 Studeni 2019 12:27

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr