Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 25 Studeni 2019 07:56

Službeni vjesnik broj 10-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Pravilnik o sufinanciranju produženog boravka učenika u osnovnoj školi
2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “DRAŽICA” Mravince
3. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
4. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
5. Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu na korištenje javne gradske površine u Solinu za organizaciju manifestacije “Advent u Solinu 2019. godine”
6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
7. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a “UŠĆE JADRA – MARINA”
8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “DRAŽICA”, Mravince
9. Dopuna Plana prijma u upravne odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2019. godinu
10. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi BK “Jesenice”, Jesenice
11. Zaključak o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata grada Solina
12. Rješenje o imenovanju Komisije za određivanje i formiranje ulica i trgov
13. Zaključak o osnivanju, imenovanju i radu povjerenstva i utvrđivanju kriterija za provedbu Oglasa za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu
14. Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju u zakup poslovnog prostora u Poslovno - prodajnom centru Solin
15. Zaključak o uvjetima i načinu prodaje cvijeća i drugih proizvoda uz blagdan Svih svetih i Dana spomena na mrtve
16. Zaključak o produženju važenja Ugovora o korištenju poslovnog prostora u vlasništvu grada Solina
17. Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2019./2020.
18. Zaključak o kupnji idealnog dijela nekretnine smještene u K.O. Klis
19. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za postupanje s vozilima koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s javnih površina
20. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
21. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
22. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Solina za nadmetanje te otvaranje ponuda za izbor izvođača radova na izgradnji POS-ovih zgrada u Solinu
23. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za korištenje javne površine grada Solina
24. Zaključak o raspisivanju natječaja za korištenje javne površine na području grada Solina
25. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi Moje dijete – Solin
26. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe udruzi “OIP Posejdon”, Split
27. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe udruzi HFD “Jadro”, Solin
28. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Streljačkom društvu Dalmacijacement, Solin
29. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe OŠ Kraljice Jelene, Solin
30. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe HVIDRI Solin
31. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi sv. Martina, Vranjic
32. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu gđi. Klaudiji Brzica, iz Splita
33. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu gđi. Ljiljani Galić, iz Splita
34. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu gosp. Marinu Nožini, iz Solina
35. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi RK “Petason – Vranjic”, Vranjic
36. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Poljičkoj likovnoj udruzi Krug, Dugi Rat
37. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Podružnici UHDDR Splitsko-dalmatinske županije, Split
38. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KUD “Naši korijeni” Kljake, Općina Ružić
39. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Regionalnom klubu IPA Splitsko dalmatinska, Split
40. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gosp. Darku Saviću
41. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Ivanu Meštroviću
42. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći radi podmirenja pogrebnih troškova
43. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Milanu Marjanici, Solin

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Ispravak kartografskog prikaza grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja stambeno - poslovne zone Zgon

 

Pročitano 473 puta Zadnja izmjena dana Ponedjeljak, 25 Studeni 2019 07:59

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr