Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 28 Ožujak 2019 07:32

Službeni vjesnik broj 02-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Program poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu
2. Program potpora poljoprivredi na području grada Solina za 2019. godinu
3. Zaključak o davanju suglasnosti za Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu za 2019. godinu
4. Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu za 2019. godinu
5. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
6. Zaključak o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana u 2019.godini
7. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na dopunu cijene komunalne usluge prijevoza putnika
8. Zaključak o prihvaćanju Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području grada Solina u 2019. godini
9. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za korištenje javne površine grada Solina
10. Zaključak o raspisivanju natječaja za korištenje javne površine na području grada Solina
11. Zaključak o davanju u zakup poslovnog prostora u Poslovno - prodajnom centru Solin
12. Zaključak o davanju na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu grada Solina Dječjem vrtiću “Cvrčak” Solin
13. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
14. Zaključak izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta smještenog u K.O. Solin
15. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
16. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta smještenog u K.O. Solin
17. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
18. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
19. Zaključak o osnivanju služnosti puta na dijelu zemljišta u K.O. Solin
20. Zaključak o sklapanju sudske nagodbe
21. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin
22. Zaključak o potvrđivanju imenovanja Zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Solina
23. Zaključak o dodjeli sredstava za sufinanciranje klimatizacije u Osnovnoj školi “Don Lovre Katića” Solin
24. Zaključak o dodjeli sredstava za sufinanciranje klimatizacije u Osnovnoj školi “Kraljica Jelena” Solin
25. Zaključak o dodjeli sredstava za sufinanciranje klimatizacije u Osnovnoj školi “Vjekoslav Parać” Solin
26. Zaključak o rashodovanju osobnog automobila u vlasništvu Grada Solina
27. Zaključak o rashodovanju automobila u vlasništvu Grada Solina
28. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Solin0
29. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Streljačkom klubu Mravince
30. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe OŠ Kraljice Jelene
31. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruga “Hrvatska za život”
32. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2018./2019. godinu studentici Mariji Badrov
33. Zaključak o novčanoj donaciji Hrvatskom katoličkom društvu medicinskih sestara i tehničara Zagreb, Ogra nak Split
34. Zaključak o odobravanju isplate sredstava NK “Solin"
35. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Udruzi za mali nogomet Split
36. Zaključak o odobravanju isplate sredstava gđi Ivanki Drnas
37. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KUD Srce Zagore, Kaštel Gomilica
38. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Nogometnom savezu Splitsko-dalmatinske županije, Split
39. Zaključak o odobravanju isplate sredstava gospođi Žani Barun
40. Zaključak o odobravanju isplate sredstava RK “Jadro”
41. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Župi materinstva blažene djevice Marije – Brda, Split
42. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Ivi Markoviću
43. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Miroslavu Domazetu
44. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Ivici Bubiću
45. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Ingi Puljiz
46. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Ivani Marasović
47. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Vesni Šoić
48. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Ivani Kličinović
49. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Juri Baliću
50. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Mladenu Bosančiću
51. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gospođi Editi Dražić Maras

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Ispravak grafičkog dijela DPU-a “Bilankuša”
2. Ispravak kartografskog prikaza broj 3, grafičkog dijela DPU-a “Japirko”

 

 

Pročitano 1005 puta Zadnja izmjena dana Četvrtak, 28 Ožujak 2019 07:38

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr