Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnici 2019

Službeni vjesnici 2019 (12)

Ponedjeljak, 20 Siječanj 2020 13:51

Službeni vjesnik broj 12-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
2. Proračun Grada Solina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
3. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. godinu
4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2019. godinu
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi grada Solina za 2019. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2019. godinu
8. Program građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu za nerazvrstane ceste i javne prometne površine
9. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu
10. Program građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu za javne površine, javnu rasvjetu i groblja Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
11. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
12. Program javnih potreba u sportu Grada Solina za 2020. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2020. godinu
13. Program socijalne skrbi Grada Solina za 2020. godinu
14. Program javnih potreba u kulturi grada Solina za 2020. godinu
15. Zaključak o Programu rada Gradske knjižnice Solin s financijskim planom za 2020. godinu
16. Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin s financijskim planom za 2020. godinu
17. Zaključak o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2020. godinu, s financijskim planom za trogodišnje razdoblje
18. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Solina za razdoblje od 2020. do 2023. godine
19. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Solina za razdoblje od 2020. do 2023. godine
20. Odluka o komunalnom doprinosu
21. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Solina
22. Odluka o obavljanju dimnjačarskih djelatnosti
23. Odluka o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području grada Solina
24. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ”Ušće Jadra – Marina” (UPU – 16)
25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena Statuta Grada Solina
26. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Centar
27 Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Srednja strana

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Persidi Barišić iz Solina
2. Zaključak o kupnji dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin
3. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
4. Zaključak o dopuni Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Solina
5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
6. Odluka o produljenju Konačne Liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje
7. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
8. Zaključak o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja grada Solina
9. Zaključak o dodjeli božićnih poklona
10. Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih štandova, transparenata i plakata povodom predstojećih lokalnih izbora gospođi Kolindi Grabar Kitarović
11. Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih štandova, transparenata i plakata povodom predstojećih lokalnih izbora gospođi Kolindi Grabar Kitarović
12. Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih štandova, transparenata i plakata povodom predstojećih lokalnih izbora gospodinu Miroslavu Škori
13. Rješenje o imenovanju Inventarne komisije
14. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Sportskom penjačkom klubu “Mosor” iz Splita
15. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe gđi Zvjezdani Jaman iz Klisa
16. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Zboru rukometnih sudaca Splitsko - dalmatinske županije, Split
17. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi branitelja veterana vojne policije 72. bojna iz Splita
18. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Župi Solinskih mučenika, Solin
19. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Lions club Salona Solin
20. Zaključak o autorskom honoraru
21. Zaključak o odobravanju isplate sredstava GK “Salto”, Mravince
22. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Mariji Rafaeli Plosnić, Solin
23. Zaključak o odobravanju isplate sredstava NK “Solin” Solin
24. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Nataliji Majić iz Solina

 

Četvrtak, 28 Studeni 2019 12:23

Službeni vjesnik broj 11-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o javnim priznanjima Grada Solina
2. Odluka o komunalnom redu
3. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
4. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu “Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture Aglomeracije Split - Solin”
5. Zaključak povodom Izvješča o stanju sigurnosti na razini Policijske postaje Solin za siječanj - lipanj 2019. godine na području grada Solina
6. Zaključak o prihvaćanju izmjene Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin
7. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin
8. Zaključak o Izvješću o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku 2018./2019. godinu
9. Zaključak o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku godinu 2019./2020.
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
11. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “DRAŽICA” – Mravince
12. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin i dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince
13. Zaključak kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin i K.O. Mravince
14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama smještenim u K.O. Mravince
15. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
2. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
3. Zaključak o prodaji stana u vlasništvu Grada Solina hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata (korišten temeljem Ugovora o privremenom korištenju stana)
4. Zaključak o nagrađivanju karikaturista Joška Marušića
5. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Klubu liječenih alkoholičara Solin
6. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi kuhara SD županije, Solin
7. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KBC-u Split
8. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Milanu Omrčenu
9. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći kuna gospođi Astrid Jurić

 

Ponedjeljak, 25 Studeni 2019 07:56

Službeni vjesnik broj 10-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Pravilnik o sufinanciranju produženog boravka učenika u osnovnoj školi
2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “DRAŽICA” Mravince
3. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
4. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
5. Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu na korištenje javne gradske površine u Solinu za organizaciju manifestacije “Advent u Solinu 2019. godine”
6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
7. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a “UŠĆE JADRA – MARINA”
8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “DRAŽICA”, Mravince
9. Dopuna Plana prijma u upravne odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2019. godinu
10. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi BK “Jesenice”, Jesenice
11. Zaključak o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata grada Solina
12. Rješenje o imenovanju Komisije za određivanje i formiranje ulica i trgov
13. Zaključak o osnivanju, imenovanju i radu povjerenstva i utvrđivanju kriterija za provedbu Oglasa za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu
14. Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju u zakup poslovnog prostora u Poslovno - prodajnom centru Solin
15. Zaključak o uvjetima i načinu prodaje cvijeća i drugih proizvoda uz blagdan Svih svetih i Dana spomena na mrtve
16. Zaključak o produženju važenja Ugovora o korištenju poslovnog prostora u vlasništvu grada Solina
17. Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2019./2020.
18. Zaključak o kupnji idealnog dijela nekretnine smještene u K.O. Klis
19. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za postupanje s vozilima koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s javnih površina
20. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
21. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
22. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Solina za nadmetanje te otvaranje ponuda za izbor izvođača radova na izgradnji POS-ovih zgrada u Solinu
23. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za korištenje javne površine grada Solina
24. Zaključak o raspisivanju natječaja za korištenje javne površine na području grada Solina
25. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi Moje dijete – Solin
26. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe udruzi “OIP Posejdon”, Split
27. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe udruzi HFD “Jadro”, Solin
28. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Streljačkom društvu Dalmacijacement, Solin
29. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe OŠ Kraljice Jelene, Solin
30. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe HVIDRI Solin
31. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi sv. Martina, Vranjic
32. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu gđi. Klaudiji Brzica, iz Splita
33. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu gđi. Ljiljani Galić, iz Splita
34. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu gosp. Marinu Nožini, iz Solina
35. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi RK “Petason – Vranjic”, Vranjic
36. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Poljičkoj likovnoj udruzi Krug, Dugi Rat
37. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Podružnici UHDDR Splitsko-dalmatinske županije, Split
38. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KUD “Naši korijeni” Kljake, Općina Ružić
39. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Regionalnom klubu IPA Splitsko dalmatinska, Split
40. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gosp. Darku Saviću
41. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Ivanu Meštroviću
42. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći radi podmirenja pogrebnih troškova
43. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Milanu Marjanici, Solin

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Ispravak kartografskog prikaza grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja stambeno - poslovne zone Zgon

 

Ponedjeljak, 07 Listopad 2019 08:56

Službeni vjesnik broj 09-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

ODBOR ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PRITUŽBE

1.Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “Centar III” 000

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “UŠĆE JADRA – MARINA” (UPU - 16)
3. Zaključak o sufinanciranju programa privatnih dječjih vrtića na području grada Solina
4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
5. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Turističkoj zajednici grada Solina
6. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi sv. Kajo
7. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe GŠK “Solin – Cemex”, Solin
8. Zaključak o nagrađivanju policajca
9. Zaključak o odobravanju isplate sredstava župi Gospe od Otoka, Solin
10. Zaključak o odobravanju isplate sredstava župi Solinskih mučenika, Solin
11. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Športskom ribolovnom društvu “Jadro” – Solin, Vranjic
12. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Matici umirovljenika grada Solina
13. Zaključak o odobravanju isplate sredstava HVIDRI Solin
14. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Ivani Kličinović iz Solina

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE I TAJNIK GRADA

1. Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar III”

 

Petak, 20 Rujan 2019 07:27

Službeni vjesnik broj 08-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
3. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu
4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu
5. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2019. godinu
6. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj 2019. godine - lipanj 2019. godine
7. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
8. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “Dražica”, Mravince
9. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Solina
10. Rješenje o osnivanju i imenovanju stručnog radnog tijela za provedbu Plana gospodarenja otpadom na području grada Solina
11. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2019. godinu Slavku Giljanu iz Solina
12. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2019. godinu Miru Podrugu iz Solina
13. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2019. godinu Udruzi Don Frane Bulić, Vranjic
14. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2019. godinu Kulturno umjetničkom društvu “Zvonimir”, Mravince
15. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2019. godinu Vokalno instrumentalnom sastavu Aurora, Solin
16. Zaključak o donošenju plana djelovanja Civilne zaštite grada Solina

GRADONAČELNIK

1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune UPU-a “Ušće Jadra – Marina” (UPU-16)
2. Zaključak o raspisivanju natječaja za korištenje javne površine na području grada Solina
3. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za korištenje javne površine grada Solina
4. Zaključak o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora kojima raspolaže Grad Solin
5. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe IX. bojni HOS-a Split
6. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Kinološkom društvu Salona
7. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Društvu sportske rekreacije Gorica, Velika Gorica
8. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe MNK “Veterani Salone”
9. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe gospodinu Ivi Duvnjaku iz Solina
10. Zaključak o davanju suglasnosti za isplatu sredstava Ustanovi u kulturi Zvonimir Solin
11. Zaključak o odobravanju isplate sredstava NK “Solin”, Solin
12. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Streljačkom društvu Dalmacijacement, Solin
13. Zaključak o odobravanju isplate sredstava GŠK “Solin – Cemex”, Solin
14. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KBC-u Split
15. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Hrvoju Babiću iz Solina
16. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Fani Božić iz Vranjica
17. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gospodinu Anti Kušeti iz Solina

 

Četvrtak, 12 Rujan 2019 09:48

Službeni vjesnik broj 07-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Zaključak s tematske sjednice Gradskog vijeća o izgradnji reciklažnog dvorišta u MO Srednja strana

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
2. Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu na korištenje javne gradske površine u Solinu za organizaciju sajma i popratnih svjetovnih događanja povodom blagdana Male Gospe – Dana grada Solina za 2019. godinu
3. Zaključak o odobravanju isplate sredstava
4. Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine u K.O. Solin, koja je zaštićena kao spomenik kulture
5. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
6. Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnina u K.O. Solin, koje su zaštićene kao spomenik kulture
7. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
8. Zaključak o sufinanciranju nabave betona za potrebe Banjolučke biskupije
9. Zaključak o potvrđivanju imenovanja Zamjenika zapovjednikaVatrogasne zajednice Grada Solina
10. Plan vježbi civilne zaštite u 2019. godini
11. Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce koji sudjelujuu vatrogasnoj intervenciji na području grada Solina
12. Zaključak o izmjenama Zaključka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.
13. Zaključak o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini2019./2020.
14. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu
15. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Judo klub “Solin”
16. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Kickboxing klubu “Sv. Jure” Vrgorac
17. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe pčelarskoj udruzi Melissa Solin
18. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Likovnoj udruzi “Salona art” Solin
19. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Košarkaškom klubu “Solin”, Solin
20. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj
21. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Kulturno umjetničkom društvu Salona
22. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Športskom dizačkom klubu Solin
23. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Podružnici UHDDR Splitsko-dalmatinske županije, Split
24. Odluka o dopuni popisa nerazvrstanih cesta
25. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi sv. Filipa Nerija, Split
26. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Ljiljani Ćurak

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Rješenje o ispravci pogreške u Zaključku o davanju prethodne suglasnosti za davanje u zakup poslovnog prostora u Domu kulture Zvonimir

 

 

Utorak, 23 Srpanj 2019 13:15

Službeni vjesnik broj 06-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK:

1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Arapovac I”
2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU-a “CENTAR III”
3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Plana upisau Dječji vrtić “Cvrčak” – Solin za pedagošku 2019./2020. godinu
4. Zaključak o dodjeli novčane pomoći fizičkim osobama za ublažavanje posljedicaod prirodnih nepogoda (bure) na području grada Solina
5. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Sportskoj udruzi Pravosudna policija – Zatvor Split
6. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Moto klub “Vuk Samotnjak – Split” iz Splita
7. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi sv. Petra Apostola – Konkatedrala, Split
8. Zaključak o odobravanju isplate sredstava ZUHRV RH – Hrvatskih ratnih veterana Kaštela
10. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nogometnom klubu Omladinac, Vranjic
11. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Klubu tajlandskog boksa Split
12. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi sv. Kajo, Solin
13. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Udruzi nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije, Split
14. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KK “Solin”, Solin
15. Zaključak o odobravanju isplate sredstava RK “Solin”, Solin
16. Zaključak o odobravanju isplate sredstava “SD Dalmacijacement” Solin
17. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Pikado klub “Apolo”, Solin
18. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi Solinski pikado, Solin
19. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi Pikado klub “AS”, Solin
20. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi Pikado klub “SOLIN”, Solin
21. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi uznesenja Blažene Djevice Marije, Žrnovnica
22. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KBC-u Split, Split
23. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Ivanu Rapiću iz Solina 00
24. Zaključak o odobravanju isplate sredstava HNK “Sloga” Mravince, Mravince 00
25. Zaključak o donaciji za rad Škole Malac Genijalac i odlazak na međunarodnu Olimpijadu mentalne aritmetike 00
26. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Maji Tešiji iz Solina 00
27. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Mireli Delaš iz Solina 00
28. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Anki Uvodić iz Solina 00

 

 

Ponedjeljak, 08 Srpanj 2019 06:05

Službeni vjesnik broj 05-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
2. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu
3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu
4. Odluka o Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2019. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2019. godinu
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi grada Solina za 2019. godinu
7. Zaključak o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu
8. Zaključak o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu
9. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Solin
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odlukeo uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
11. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “Arapovac I”
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina i drugih nekretnina subjektima koji sudjeluju na izborima
13. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
14. Odluka o izgradnji grobnog polja “Novi dio groblja Solin 1. b faza” i utvrđivanju cijena prava korištenja obiteljskih grobnica
15. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar III”

 

 

Srijeda, 26 Lipanj 2019 06:50

Službeni vjesnik broj 04-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2019. godine
2. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području grada Solina
3. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada Solina za 2019. godinu
4. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Cvrčak – Solin za pedagošku 2019./2020. godinu
6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o upisu u Dječji vrtić Cvrčak – Solin
7. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje javne gradske površine na izvoru rijeke “Jadro” u Solinu Moto klubu “Vuk samotnjak – Split”
8. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
9. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
10. Zaključak o sklapanju sudske nagodbe
11. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
12. Odluka o davanju na privremeno korištenje javne površine Organizacijskom odboru za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje Referenduma o prijedlogu Zakona o Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju “Inicijativa 67 je previše”
13. Zaključak o organiziranju Prometne jedinice mladeži na području grada Solina
14. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju stambene barake smještene u K.O. Solin
15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Arapovac I”
16. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar III”
17. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
18. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju stambene barake u K.O. Solin
19. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine smještene u K.O. Solin
20. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
21. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području grada Solina
22. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi na području grada Solina
23. Odluka o davanju na privremeno korištenje lokaliteta Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Izborni stožer HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije
24. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Kliničkom bolničkom centru Split – Klinika za dječje bolesti
25. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Braniteljskoj udruzi “Sektor Rujani” iz Donjih Rujana
26. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Mariji Lovrić iz Solina i Ani Jurić iz Vranjica
27. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe gđi Nives Gotovac iz Solina
28. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe OŠ don Lovre Katića, Solin
29. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe OŠ Kralja Zvonimira, Solin
30. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruga veterana specijalne policije “BATT” Split
31. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi dragovoljaca i
32. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gđi Josipi Mustapić iz Solina
33. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gđi Branki Matić iz Solina
34. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gosp. Mariu Matiću iz Solina
35. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Udruzi veterana 4. gardijske brigade, Split
36. Zaključak o odobravanju isplate sredstava MNK “Veterani Salone”, Solin
37. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Počasnom Bleibuškom vodu
38. Zaključak o odobravanju isplate sredstava TK “Dalmacijacement”, Solin
39. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnica Šibensko - kninske županije, ogranak Knin, Knin
40. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi Pikado klub “Apolo”, Solin
41. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi Pikado klub “Solin”, Solin
42. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Pikado klub “Arena”, Solin
43. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Pikado klub “AS”, Solin
44. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi “Solinjani”, Solin
45. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Lovačkom društvu “Voljak”
46. Zaključak o odobravanju isplate sredstava NK “Omladinac”, Vranjic
47. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi “Imotska krajina”, Imotski
48. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Katarini Župi iz Solina
49. Zaključak o nagrađivanju vatrogasaca
50. Zaključak o odobravanju isplate sredstava NK “Solin”, Solin
51. Zaključak o odobravanju isplate sredstava županijskoj podružnici HVIDR-e SDŽ, Split
52. Zaključak o sufinanciranja tiskanja knjige “Stope u snijegu”
53. Zaključak o sufinanciranju sudjelovanja djelatnika Gradske uprave Grada Solina na 25. športskim susretima SDLSN RH
54. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Branku Kolaku iz Solina
55. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Katji Klaričić iz Solina
56. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Mariji Bralić i gospodinu Mladenu Braliću iz Dicma
57. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Tomislavu Hrgoviću iz Solina
58. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Vlatki Lemo iz Solina
59. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Krešimiru Zrniću iz Solina
60. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Tihani Benčić iz Solina

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

1. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Solina u 2019. godini
2. Plan financijskih sredstava osiguranih za provođenje zadataka tijekom požarne sezone 2019. godine

 

 

Utorak, 09 Travanj 2019 14:46

Službeni vjesnik broj 03-2019

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

 

GRADSKO VIJEĆE:

1. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu
2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju Projekata algomeracija Split - Solin i Kaštela - Trogir te dovršetak realizacije Projekta EKO - Kaštelanski zaljev
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2018. godinu
4. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2018. godine - prosinac 2018. godine
5. Zaključak o Financijskom izvješću Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za 2018. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2018. godinu
7. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2018. godinu
8. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za davanje u zakup poslovnog prostora u Domu kulture Zvonimir
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području grada Solina u 2018. godini
12. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Solina za 2018. godinu
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Solina
14. Izmjene Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina
15. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području grada Solina

 

 

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr