Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 13-2018

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

 

GRADSKO VIJEĆE

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2018. godinu

2. Zaključak o Izvješću o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku 2017./2018. godinu

3. Zaključak o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za 2018./2019. godinu

4. Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin s financijskim planom za 2019. godinu

5. Zaključak o Programu rada Gradske knjižnice Solin s financijskim planom za 2019. godinu

6. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu

7. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu

8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2018. godinu

9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2018. godinu

10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi grada Solina za 2018. godinu

11. Zaključak o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2019. godinu

12. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “ARAPOVAC I”

13. Zaključak o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin, neposrednom pogodbom

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije

2. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

3. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku šk./ak. 2018./2019. godinu studentici Jeleni Stipanović

4. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2018./2019. godinu studentici Heleni Topić

5. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2018./2019. godinu studentici Mariji Žaja

6. Zaključak o sufinanciranju dijela troškova na poljoprivrednim kulturama gosp. Marinku Bobanu

7. Zaključak o sufinanciranju dijela troškova na poljoprivrednim kulturama gosp. Anti Tonču Vetmi

8. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Lions club Salona Solin

9. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gđi. Antoniji Akrap

10. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi “Splitsko dijabetičko društvo”

11. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gđi. Astrid Jurić

12. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gđi. Fani Božić

13. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gosp. Marku Škaričiću

14. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gđi. Matei Taslak

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr