Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 12-2018

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir – Solin
2. Proračun Grada Solina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
3. Program javnih potreba u sportu Grada Solina za 2019. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2019. godinu
4. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2019. godinu
5. Program socijalne skrbi Grada Solina za 2019. godinu
6. Program građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu
7. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu
8. Odluka o komunalnoj naknadi
9. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
10. Odluka o komunalnom doprinosu
11. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Novog dječjeg vrtića- škole Priko vode” za razdoblje 2019. do 2020.godine
12. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Poslovni centar Rupotina” za razdoblje 2019. do 2021. godine
13. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta rekonstrukcije objekta “Glorijet - kraj Gospinog otoka” za razdoblje 2019. do 2020. godine
14. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar III”
15. Odluka o izradiIzmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “UŠĆE JADRA – MARINA” (UPU -16)
16. Zaključak o dodjeli pomoći za ublažavanje posljedica požara na području grada Solina tijekom 2017. godine
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Solina
18. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
19. Zaključak o izmjeni Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince
20. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
21. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun
22. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za odlikovanja, javna priznanja te imena ulica i trgova

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
2. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor učenika i studenata – korisnika stipendije
3. Zaključak o financiranju osobnih pomoćnika učenicima osnovnih škola za školsku 2018./2019. godinu
4. Zaključak o davanju na privremeno korištenje dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin D.V. Mala sirena Solin
5. Zaključak o prodaji stana u vlasništvu Grada Solina hrvatskom ratnom vojnom invalidu i dragovoljcu iz Domovinskog rata (korišten temeljem Ugovora o najmu stana)
6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
7. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Solina
8. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjenu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Solina
9. Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja o dodjeli na korištenje javne gradske površine u Solinu na predjelu južni dio Gospina otoka za postavljanje božičnih kućica, te imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja
10. Zaključak o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja grada Solina
11. Zaključak o dodjeli božićnih poklona
12. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe (Petar Gorša i Siniša Vitez)
13. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Gimnastičkom klubu Salto
14. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe DVD Solin
15. Rješenje o imenovanju Inventurne komisije
16. Zaključak o nagrađivanju članova Judo kluba Solin (Ana Viktorija Puljiz i Dragana Crnova)
17. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Rotary klubu Solin
18. Zaključak o odobravanju isplate sredstava NK “Solin” Solin
19. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Odbojkaški klub invalida “Split” Split
20. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi “Moje dijete”, Solin
21. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi “Počasni bleiburški vod”, Zagreb
22. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi “OIP Posejdon”, Split
23. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi “Udruga branitelja veterana vojne policije 72. bojna”, Split
24. Zaključak o odobravanju isplate sredstava udruzi “Klub roditelja nedonoščadi Palčići” – podružnica Split
25. Zaključak o odobravanju isplate sredstava NK “Solin”, Solin
26. Zaključak o naknadi štete zbog prodora oborinske vode gosp. Nikoli Vukorepi
27. Zaključak o naknadi štete zbog požara gosp. Branku Grubiću
28. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice Jozi Šakiću
29. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice Ivani Pehar
30. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2018./2019. godinu studentici Klari Kvesić
31. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2018./2019. godinu studentu Luki Ujeviću
32. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2018./2019. godinu studentici Petri Brčić
33. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2018./2019. godinu studentici Luciji Andabak
34. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2018./2019. godinu studentici Dariji Ćorić
35. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2018./2019. godinu studentu Marinu Vrdoljaku
36. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2018./2019. godinu studentici Petri Prkić
37. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2018./2019. godinu studentici Mii Teklić
38. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Juri Baliću
39. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Jeleni Porča
40. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Luciji Cikatić
41. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Ivanu Stankoviću
42. Zaključak o potvrđivanju imenovanja Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Solin
43. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Jasmini Brletić
44. Zaključak (gđa Pava Mrše)

 

 

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr