Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 11-2018

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Strateški plan unutarnje revizije u Gradu Solinu za razdoblje 2018.-2020. godine
2. Godišnji plan unutarnje revizije u Gradu Solinu za 2018. godinu
3. Izjava o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj
4. Zaključak o sufinanciranju programa privatnih dječjih vrtića na području Grada Solina
5. Zaključak o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata grada Solina
6. Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2018./2019.
7. Zaključak o uvjetima i načinu prodaje cvijeća i drugih proizvoda uz blagdan Svih svetih i Dana spomena na mrtve
8. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za korištenje javne površine Grada Solina
9. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za privremeno korištenje javne površine na dijelu k.č.z. 6372/1 k.o. Solin, parking na Gospinom otoku
10. Zaključak o objavi javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje reklamnih predmeta na stupovima javne rasvjete na županijskim cestama na području Grada Solina
11. Odlukao odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup lokacija za postavljanje reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete na županijskim cestama na području Grada Solina
12. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje na privremeno korištenje javne površine grada Solina
13. Zaključak o raspisivanju natječaja za korištenje javne površine na području grada Solina
14. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje na privremeno korištenje javne površine na dijelu k.č.z. 6372/1 k.o. Solin – parking Gospin otok
15. Zaključak o davanju na privremeno korištenje javne površine na dijelu k.č.z. 6372/1 k.o. Solin
16. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine smještene u K.O. Solin
17. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
18. Rješenje o imenovanju članova stručnog tima za izmiještanje korita rijeke Jadro i prezentacije arheološkog lokaliteta Šuplja crkva
19. Odluka o otpisu potraživanja s osnove naknade za koncesiju za Zlatni gral d.o.o.
20. Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama
21. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Udruzi kuhara SD županije
22. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe KUD “Solinske mažoretkinje”
23. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Jakovu Tekliću
24. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Klubu lječenih alkoholičara “Solin”
25. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Ivanu Duvnjaku
26. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe GŠK “Solin-Cemex”
27. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika
28. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe HNK “Sloga” – Mravince
29. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi sv. Kajo, Solin
30. Zaključak o nagrađivanju karikaturista Slobodana Butira
31. Zaključak o nagrađivanju policajca gospodina Josipa Milakovića
32. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Športskom ribolovnom društvu “Jadro” – Solin
33. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Podružnici UHDDR Splitsko-dalmatinske županije
34. Zaključak o odobravanju isplate sredstava KK “Solin”
35. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Sveučilištu u Splitu – Pravni fakultet
36. Zaključak o odobravanju isplate sredstava crkvi sv. Filipa Nerija
37. Zaključak o odobravanju isplate Udrugi dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH
38. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Udrugi veterana 7. gardijske brigade “Puma”
39. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Matici umirovljenika grada Solina
40. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospođi Luciji Cikatić
41. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Nadbiskupiji Splitsko-makarskoj, Župi sv. Solinski mučenici
42. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Marijanu Domjanoviću
43. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu gosp. Mati Grbeši
44. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu gđi. Zorani Bralić
45. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gosp. Damiru Deviću
46. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gđi. Ljubici Ćurković
47. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gđi. Katiji Brkljača
48. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gosp. Tonu Barišiću
49. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gosp. Frani Žuveli
50. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gđi. Željki Polanec
51. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gđi. Tini Burazin
52. Zaključak o financiranju troškova ishođenja osobne iskaznice a povodom promjene naziva ulice gđi. Kristini Milić

 

 

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr