Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 06-2018

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Program poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu
2. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2018. godine
3. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području grada Solina
4. Odluku o ustupanju suvlasničkog dijela neizgrađenog građevnog zemljišta i komunalnog opremanja bez naknade (građevinska parcela) – Eleonori Raić iz Solina
5. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
6. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na nekretnini položenoj u K.O. Solin
7. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na zemljištu smještenom u K.O. Solin
8. Zaključak o priznavanju troškova pojedinačnog ispravnog postupka za zemljište smješteno u K.O. Solin
9. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina smještenih u K.O. Solin
10. Zaključak o sufinanciranju troškova nastalih uređenjem ulice Stjepana Radića u Solinu
11. Pravilnik izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Solina
12. Zaključak o davanju na privremeno korištenje stana u stambenoj baraci u Solinu, Matoševa 120
13. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu “Čistoća” d.o.o. Split na Cjenik javne usluge
14. Zaključak o organiziranju Prometne jedinice mladeži na području grada Solina
15. Zaključak o objavi javnog natječaja za sakupljanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina grada Solina
16. Zaključak o objavi javnog natječaja za uklanjanje uginulih životinja s javnih površina grada Solina
17. Odluka o otpisu potraživanja s osnova najamnine za stan
18. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u najam stana sa slobodno ugovorenom najamninom
19. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe
20. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe
21. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe
22. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe
23. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe
24. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe
25. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe
26. Zaključak o odobravanju isplate sredstava
27. Zaključak o odobravanju isplate sredstava
28. Zaključak o nagrađivanju vatrogasca
29. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
30. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći

 

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr