Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 01-2018

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK

1. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave
2. Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
3. Plan prijma u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2018. godinu
4. Zaključak o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te visini naknade za izdavanje dozvole
5. Zaključak o sufinanciranju interventnih troškova Javne vatrogasne postrojbe Split
6. Zaključak o utvrđivanju visine zakupnine za korištenje javne površine – malog Glorijeta između crkve Gospe od Otoka i rijeke Jadro
7. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja “BILANKUŠA”8. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Solina za praćenje realizacije svih faza projekta iz Sporazuma od 8. siječnja 2018. godine
9. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu
10. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu
11. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu
12. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu
13. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Ispravak Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Srednja strana

 

 

 

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr