Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 15 Siječanj 2018 11:43

Službeni vjesnik broj 13-2017

Ocijeni sadržaj
(2 glasova)

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE:
1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2017. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi grada Solina za 2017. godinu
4. Odluka o izmjenama i dopunama programa socijalne skrbi grada Solina za 2017. godinu
5. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu
6. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu
7. Proračun Grada Solina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
8. Program javnih potreba u sportu grada Solina za 2018. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2018. godinu
9. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2018. godinu
10. Program socijalne skrbi Grada Solina za 2018. godinu
11. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu
13. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu
14. Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Solina
15. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
16. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Poslovnog centra Rupotina” za razdoblje od 2018. godine do 2020. godine
17. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Novog dječjeg vrtića - škole Priko Vode” za razdoblje 2018. do 2020. godine
18. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje grobnog polja “Novi dio groblja Solin 1.b faza” – (grobno polje XXII) za razdoblje 2018. - 2019. godine
19. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
20. Zaključak o godišnjem Planu poslovanja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2018. godinu
21. Rješenje o imenovanju i produženju radnog odnosa privremenog ravnatelja Javne ustanove u kulturi ZVONIMIR SOLIN
21. Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
22. Zaključak o prodaji nekretnine i suvlasničkih dijelova nekretnina smještenih u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
23. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti i javne usluge koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
24. Akcijski plan preventivnih protupožarnih mjera i aktivnosti na području grada Solina

GRADONAČELNIK:
1. Zaključak o izboru učenika i studenata - korisnika stipendije
2. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
3. Zaključak o davanju na korištenje javne gradske površine ispred pošte u Solinu u svrhu održavanja manifestacije “Božić u Solinu”
4. Zaključak o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja grada Solina
5. Zaključak o dodjeli božićnih poklona
6. Zaključak o nagrađivanju K-1 borca Antonia Plazibata
7. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva kojeg određuje Grad Solin, radi praćenja izgradnje navedene infrastrukture
8. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split
9. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na nekretnini položenoj u K.O. Solin
10. Zaključak o priznavanju prava vlasništva na nekretninama položenim u K.O. Solin
11. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu
12. Zaključak o nagrađivanju karikaturista
13. Rješenje o imenovanju članova Županijskog partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije
14. Zaključak o uvjetima i načinu prodaje cvijeća i drugih proizvoda uz blagdan Svih svetih i Dana spomena na mrtve
15. Zaključak o određivanju naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticajne stanogradnje na području Grada Solina
16. Zaključak o određivanju naknade za rad Stručnog i gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području grada Solina
17. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu
18. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu
19. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu
20. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

 

Pročitano 2167 puta Zadnja izmjena dana Ponedjeljak, 15 Siječanj 2018 11:49
Više u ovoj kategoriji: « Službeni vjesnik broj 12-2017

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr