Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 30 Listopad 2017 11:46

Službeni vjesnik broj 11-2017

Ocijeni sadržaj
(2 glasova)

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE:

1. Zaključak o Izvješću o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku 2016./2017. godinu
2. Zaključak o Izvješću o radu tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2016. godinu
3. Zaključak o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2016. godinu
4. Zaključak o provedenoj likvidaciji trgovačkog društva Zvonimir Solin d.o.o. u likvidaciji i podjeli imovine nakon provedene likvidacije
5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
6. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom grada Solina za razdoblje 2017. - 2022. godine
7. Odluka o usklađenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija grada Solina
8. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Srednja strana
9. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
10. Zaključak o utvrđivanju i objavi Pročišćenog teksta Odredbi za provođenje Prostornog plana grada Solina

GRADONAČELNIK:

1. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Solina i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Solina
2. Zaključak o radnom vremenu Gradske uprave Grada Solina
3. Rješenje o imenovanju ispitnog povjerenstva za provođenje provjere znanja za vozače autotaksi vozila
4. Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2017./2018.
5. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta smještenog u K.O. Solin
6. Zaključak o nagrađivanju policajca
7. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu (regresna naknada)
8. Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu
9. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin
10. Zaključak o financijskoj pomoći Pauli Banovac
11. Zaključak o financijskoj pomoći Evki Bebek
12. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
13. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

 

Pročitano 1971 puta Zadnja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Listopad 2017 11:50

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr