Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 26 Rujan 2017 06:52

Službeni vjesnik broj 10-2017

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE:

1. Zaključak povodom informacije – izvješća o elementarnoj nepogodi - požaru koji se dogodio dana 17. srpnja 2017. godine na području grada Solina (naselja Kučine i Mravince)
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
3. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj 2017. godine - lipanj 2017. godine
4. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području grada Solina
5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja BILANKUŠA
6. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Solina
7. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina
8. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
9. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području grada Solina
10. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Vranjic
11. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2017. godinu
12. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2017. godinu
13. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2017. godinu
14. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2017. godinu
15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Solina za razdoblje ožujak - prosinac 2016. godine
16. Rješenje o imenovanju promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije

GRADONAČELNIK:

1. Zaključak o produženju radnog vremena svih ugostiteljskih objekata na području grada Solina za dane 7., 8.i 9. rujna 2017. godine
2. Zaključak o davanju u najam stana sa slobodno ugovorenom najamninom
3. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za izradu akcijskog plana preventivnih protupožarnih mjera na području grada Solina
4. Zaključak o isplati sredstava za pričuvu za P.C. Japirko – Solin
5. Zaključak o odobrenju postavljanja montažnog objekta
6. Zaključak o dodjeli jednokratne pomoći

 

 

Pročitano 1780 puta Zadnja izmjena dana Utorak, 26 Rujan 2017 06:55

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr