Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 27 Travanj 2017 07:31

Službeni vjesnik broj 05-2017

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Japirko”
3. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “ Priko vode ”
4. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2016. godine - prosinac 2016. godine
5. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području grada Solina
6. Program potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području grada Solina (2017. godina - 2020. godina)
7. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova usluga građevinske mehanizacije i sitnih građevinskih radova za potrebe Vlastitog pogona na rok od dvije godine
8. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
9. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
10. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Solina

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Priko vode
3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Japirko
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Cvrčak – Solin za pedagošku 2017./2018. godinu
5. Zaključak o organiziranju Prometne jedince mladeži na području grada Solina
6. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje javne gradske površine na predjelu Glorijeta u centru Solina
7. Zaključak o privremenoj obustavi naplate parkinga na području grada Solina
8. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
9. Zaključak o dodjeli jednokratne pomoći

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Ispravak Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K. O. Solin

 

Pročitano 2456 puta Zadnja izmjena dana Srijeda, 24 Svibanj 2017 07:40

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr