Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 17 Ožujak 2017 08:59

Službeni vjesnik broj 03-2017

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

 

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2.Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
3.Zaključak o Financijskom izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu
4.Zaključak o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu
5.Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Pravilnika o pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada zaposlenika u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin
6.Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
7.Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
8.Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
9.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu
10.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu
11.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
12.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
13.Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2017. godinu
14.Program socijalne skrbi Grada Solina za 2017. godinu
15.Program javnih potreba u sportu grada Solina za 2017. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2017. godinu
16.Odluka o granicama područja mjesnih odbora Grada Solina
17.Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
18.Zaključak o pokretanju postupka nadopune i prilagodbe Programa ukupnog razvoja grada Solina
19.Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
20.Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
21.Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje siječanj - travanj 2017. godine
22.Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Ceste oko nove O.Š. Ninčevići” za razdoblje 2017. godine i 2018. godine

GRADONAČELNIK

1.Program poticanja razvoja poduzetništva za 2017. godinu
2.Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
3.Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja “Priko vode”
4.Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Japirko”
5.Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju stambene barake smještene u K.O. Solin
6.Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
7.Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
8.Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

 

 

 

Pročitano 2404 puta Zadnja izmjena dana Petak, 17 Ožujak 2017 09:04

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr