Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 09 Ožujak 2017 08:30

Službeni vjesnik broj 02-2017

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK:

1. Plan prijma u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2017. godinu
2. Zaključak o davanju suglasnosti za Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu za 2017. godinu
3. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Solina
4. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja “JAPIRKO”
5. Odluka o dopuni popisa nerazvrstanih cesta
6. Zaključak o prihvaćanju Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području grada Solina u 2017. godini
7. Zaključak o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području grada Solina
8. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin
9. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O Solin, neposreednom pogodbom0
10. Zaključak o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata grada Solina
11. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
12. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
13. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
14. Zaključak o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja za dijete s teškoćama u razvoju
15. Zaključak o sufinanciranju uvjeta poboljšanja stanovanja
16. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
17. Zaključak o financijskoj pomoći obitelji Marijana Domjanovića

 

 

Pročitano 2489 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr