Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 12 Siječanj 2017 08:52

Službeni vjesnik broj 13-2016

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

 GRADSKO VIJEĆE:

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
4. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Solina za 2016. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2016. godinu
8. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi grada Solina za 2016. godinu
9. Zaključak o Programu rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2017. godinu
10. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
11. Rješenje o produženju radnog odnosa vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Solina
13. Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
14. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

GRADONAČELNIK:

1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Solina
2. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju poslovnog prostora u K.O. Mravince
3. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju poslovnog prostora smještenog u K.O. Mravince
4. Zaključak o davanju na korištenje javne gradske površine ispred pošte u Solinu u svrhu održavanja manife stacije “Božić u Solinu”
5. Zaključak o dodjeli financijske pomoći

 

 

Pročitano 1972 puta Zadnja izmjena dana Četvrtak, 12 Siječanj 2017 08:54
Više u ovoj kategoriji: « Službeni vjesnik broj 12-2016

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr