Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 23 Prosinac 2016 08:01

Službeni vjesnik broj 12-2016

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Proračun Grada Solina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu
3. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “PRIKO VODE”
4. Zaključak o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu
5. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Gradske knji-
žnice Solin
6. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Gradskog vijeća Grada Splita Klasa: 363-02/14-01/00023, Ur.broj:
2181/01-09-02/01-16-37 od 19. srpnja 2016. godine o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu trgovačkog
društva “Promet” d.o.o., Split
7. Odluka o uključenju Grada Solina u Program društveno poticane stanogradnje i prijenosu prava vlasništva
č.zem. 4149 K.O. Solin, u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
8. Odluka o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća Solin i početku obnašanja dužnosti zamjenika
člana
GRADONAČELNIK
1. Pravilnik o službenoj iskaznici prometnih redara Grada Solina
2. Pravilnik o odori prometnih redara Grada Solina
3. Zaključak o radnom vremenu prometnih redara u Odsjeku za prometno redarstvo Grada Solina
4. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
5. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
6. Zaključak o odobrenju postavljanja montažnog objekta
7. Zaključak o dodjeli božićnih poklona

Pročitano 1897 puta Zadnja izmjena dana Petak, 23 Prosinac 2016 08:16

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr