Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 05 Listopad 2016 09:12

Službeni vjesnik broj 09-2016

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.
--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2. Odluka o uređenju prometa na području grada Solina
3. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2016. godinu Anđelku Grubiću (posthumno)
4. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2016. godinu Draganu Maretiću
5. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2016. godinu Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin
6. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2016. godinu Solinskoj Zajednici Sportova iz Solina
7. Rješenje o produženju radnog odnosa privremenog ravnatelja “Zvonimir Solin”

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
3. Zaključak o povjeravanju poslova organizacije svjetovnih događanja povodom blagdana Male Gospe – Dana grada Solina za 2016. godinu tvrtki Inkubator d.o.o. Solin
4. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Odbora za proslavu blagdana Male Gospe i Dana grada Solina
5. Zaključak o produženju radnog vremena svih ugostiteljskih objekata na području Grada Solina za dane 07. i 08. rujna 2016. godine
6. Zaključak o davanju na privremeno korištenje stana u Solinu, Don Lovre Katića 10c
7. Zaključak o odobrenju postavljanja montažnih objekata
8. Zaključak o odobrenju sredstava za uređenje prostora
9. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu

 

Pročitano 3877 puta Zadnja izmjena dana Srijeda, 05 Listopad 2016 09:22

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr