Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 13 Srpanj 2016 11:54

Službeni vjesnik broj 07-2016

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.
--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2. Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Područje Gašpini
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina
5. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Solina u 2016. godini
6. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
7. Odluka o prestanku društva “Zvonimir Solin” d.o.o.
8. Odluka o upotrebi dijela zadržane dobiti društva “Zvonimir Solin” d.o.o.
9. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Proširenje dijela Ulice Marka Marulića” za razdoblje 2016. godina i 2017. godina

GRADONAČELNIK
1. Procedura o postupanju proračunskih korisnika u radu lokalne riznice Grada Solina
2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Područje GAŠPINI
3. Zaključak o osnivanju, imenovanju i radu povjerenstva i utvrđivanju kriterija za provedbu Oglasa za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu
4. Zaključak o davanju na korištenje nekretnine u Solinu, Kralja Zvonimira 50 (poslovni objekt) Javnoj ustano vi u kulturi Zvonimir Solin – Solin
5. Zaključak o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin
6. Zaključak o osnivanju prava služnosti puta na nekretninama položenim u K.O. Blaca
7. Zaključak o kupnji dijela nekretnine smještene u K.O. Solin za proširenje ulice Braće Radića u Solinu
8. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
9. Zaključak o ustupanju nekretnina koje su smještene u K.O. Solin
10. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup prostora
11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
12. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
13. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
14. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
15. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
16. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
17. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

 

 

Pročitano 2133 puta Zadnja izmjena dana Srijeda, 13 Srpanj 2016 12:02

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr