Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 22 Travanj 2016 08:19

Službeni vjesnik broj 05-2016

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1.   Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin˝
2.   Zaključak o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju Zvonimir Solin d.o.o. za 2015. godinu
3.   Zaključak o uporabi dobiti Zvonimir Solin d.o.o. za 2015. godinu
4.   Program socijalne skrbi grada Solina za 2016. godinu
5.   Program javnih potreba u kulturi grada Solina za 2016. godinu
6.   Program javnih potreba u sportu grada Solina za 2016.godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2016. godinu
7.   Odluka o osnivanju Registra kupoprodajnih cijena i drugih podataka u svezi s raspolaganjem nekretninama na području grada Solina
8.   Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Solina
9.   Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince

GRADONAČELNIK

1.   Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje javnih usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području grada Solina i osnivanju stručnog Povjerenstva za koncesije
2.   Zaključak o objavi javnog natječaja za hvatanje i skupljanje životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih ži votinja s javnih površina grada Solina
3.   Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Cvrčak - Solin za pedago šku 2016./2017. godinu8
4.   Zaključak o organiziranju Prometne jedince mladeži na području grada Solina
5.   Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin
6.   Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
7.   Zaključak o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
8.   Zaključak o naknadi štete nastale na automobilu
9.   Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
10.   Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći zbog bolesti
11.   Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
12.   Zaključak o dodjeli donacije

 

 

Pročitano 2353 puta Zadnja izmjena dana Petak, 22 Travanj 2016 08:52

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr