Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 18 Ožujak 2016 13:16

Službeni vjesnik broj 03-2016

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE:
1.Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2015. godine - prosinac 2015. godine
2.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Solina za 2015. godinu
3.Odluka o donošenju Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja “Kod groblja” u Mravincima
4.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu
5.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu
6.Odluka o ustanovljenu površine izvan lovišta na području grada Solina
7.Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Solina od 2016. do 2019. godine
8.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Solina od 2016. do 2019. godine
9.Odluka o izgradnji grobnog polja “Novi dio groblja Solin 1.a faza” i utvrđivanju cijena prava korištenja obiteljskih grobnica
10.Zaključak o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Solina za razdoblje od 2016. godine - 2020. godine
11.Zaključak o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
12.Zaključak o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2015. godinu
13.Zaključak o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2015. godinu
14.Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Gradske knjižnice Solin
15.Zaključak o davanju suglasnosti Statut Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
16.Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
17.Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

GRADONAČELNIK:
1.Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
2.Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “KOD GROBLJA” u Mravincima
3.Zaključak o rashodovanju teretnog vozila “GAZ GAZELLE 33023-0”
4.Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
5.Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
6.Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2015./2016. godinu

 

 

Pročitano 2414 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr