Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 31 Prosinac 2015 08:51

Službeni vjesnik broj 12-2015

Preuzmite vijesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE:
Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2015. godinu
Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Solina za 2015. godinu
Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2015.godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi grada Solina za 2015. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina
Odluka o usklađenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Solin i Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite grada Solina
Odluka o upravljanju novosagrađenim gradskim pomoćnim igralištem u Vranjicu
Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu

GRADONAČELNIK:
Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Solina
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solin
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u K.0 Solin
Rješenje o imenovanju Inventurne komisije
Zaključak o naknadi štete nastale na motociklu
Zaključak o kupnji umjetničke slike
Zaključak o dodjeli donacije
Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
Zaključak o naknadi štete na oštećenom osobnom automobilu prilikom izvođenja radova na gradskom parkingu
Zaključak o dodjeli jednokratne financijske potpore humanitarnoj udruzi Ivan Merz

 

 

Pročitano 2575 puta
Više u ovoj kategoriji: « Službeni vjesnik broj 11-2015

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr