Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 18 Prosinac 2015 10:03

Službeni vjesnik broj 11-2015

Preuzmite vijesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE:
Proračun Grada Solina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Arapovac I”
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Bilankuša”
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “KULA”
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Kod groblja“ u Mravincima
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
Odluka o osnivanju javne ustanove u kulturi “Zvonimir Solin” – Solin
Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Solina
Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin
Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
Zaključak o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu
Zaključak o Programu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin za pedagošku 2015./2016. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Solina
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Solina

GRADONAČELNIK:
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “KOD GROBLJA” u Mravincima
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama i naknadama plaća i ostalim materijalnim pravima radnika
Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
Zaključak o rashodovanju osobnog automobila “Gaz 33023”
Zaključak o rashodovanju osobnog automobila “Škoda Felicia”

 

 

 

Pročitano 3137 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr