Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 23 Studeni 2015 09:16

Službeni vjesnik broj 09-2015

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “BILANKUŠA”
2. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
3. Zaključak o davanju stana u vlasništvu Grada Solina u najam sa zaštićenom najamninom
4. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
5. Zaključak o priznavanju prava vlasništa na zemljištu u K.O Solin
6. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “ARAPOVAC 1”
8. Zaključak o uvjetima i načinu prodaje cvijeća i drugih proizvoda uz blagdan Svih svetih i Dana spomena na mrtve
9. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Streljačkom klubu “Voljak” Solin
10. Zaključak o sufinanciranju dijela troškova na poljoprivrednim kulturama
11. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
12. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
13. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
1. Ispravak Odluke o izradi Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja KULA

 

 

 

Pročitano 2303 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr