Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 20 Listopad 2015 10:00

Službeni vjesnik broj 08-2015

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2015. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2015. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2015. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2015. godinu
Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina i drugih nekretnina subjektima koji sudjeluju na izborima
Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin
Zaključak o Izvješću o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku 2014./2015. godinu
Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i     načinu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin

GRADONAČELNIK
Izmjene Pravilnika o uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljenje reklamnih predmeta i natpisa na području grada Solina
Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2015./2016.
Zaključak o produženju radnog vremena svih ugostiteljskih objekata na području grada Solina za dane 07. i 08. rujna 2015. godine
Zaključak o nagrađivanju karikaturista
Zaključak o nagrađivanju policajca
Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće zaposleniku na određeno vrijeme na projektu sufinanciranom iz sredstava EU
Zaključak o sklapanju sudske nagodbe
Zaključak o sklapanju sudske nagodbe
Zaključak o prodaji nekretnine smještene U K.O. Solin, neposrednom pogodbom
Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
Zaključak o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “KULA”
Zaključak o privremenoj obustavi naplate komunalne naknade na spornom području koje se vodi između Grada Solina i Općine Klis
Rješenje o imenovanju osobe zadužene za sudjelovanje na projektu “Growth by reconversion” iz Programa     međunarodne suradnje URBACT III
Zaključak o odobravanju plaćanja troškova liječenja i dodjeli jednokratne financijske pomoći

 

 

Pročitano 2519 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr