Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 03 Kolovoz 2015 07:52

Službeni vjesnik broj 06-2015

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja

GRADSKO VIJEĆE

1.     Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
2.     Zaključak o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2014. godinu
3.     Odluka o dopunama Odluke o koeficijentima za obračuna plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina
4.     Zaključak o Izvješću o radu tvrtke “Inkubator Solin” d.o.o. za 2014. godinu
5.     Zaključak o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju “Inkubator Solin” d.o.o. za 2014. godinu00
6.     Zaključak o uporabi dobiti “Inkubator Solin” d.o.o. za 2014 . godinu
7.     Zaključak o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Mravince
8.     Zaključak o prodaji dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince

GRADONAČELNIK

1.     Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
2.     Zaključak o kupnji suvlasničkog dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin
3.     Zaključak o kupnji suvlasničkog dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin
4.     Rješenje o stavljanju izvan snage Rješenja o davanju ovlaštenja predstavniku/ci Grada Solina u Lokalnoj akcijskoj grupi “Jadro”
5.     Rješenje o davanju ovlaštenja predstavniku/ci Grada Solina u Lokalnoj akcijskoj grupi “Kamen i more”
6.     Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine grada Solina
7.     Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje na korištenje javne površine
8.     Zaključak o uzimanju u zakup poslovnog prostora u Sv. Kaju vlasništvo Mikelić Ive
9. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solin
10.     Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine u K.O. Solin, koja je zaštićena kao spomenik kulture
11.   Zaključak o odobravanju jednokratnih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2015./2016.
12.   Zaključak o provedbi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Solina
13.   Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Streljačkom klubu “Voljak” Solin
14.   Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu autorefraktokeratometra na očnoj poliklinici KBC-a Split
15.   Zaključak o dodjeli financijske potpore
16.   Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2014./2015. godinu
17.   Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2014./2015. godinu
18.   Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2014./2015. godinu

 

 

 

Pročitano 2684 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr