Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 10-2014

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena : Službene vjesnike možete pretraživati ​​i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno Je da upišete pojam Koji Vas interesira ja Kao rezultat CE TE dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

-------------------------------------------------- ------------------------------

Sadržaj ovog broja


GRADSKO VIJEĆE
1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2014. godinu
2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2014. godinu
3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2014. godinu
4. Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi grada Solina za 2014. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2014.godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama programa socijalne skrbi grada Solina za 2014. godinu
7. Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
8. Zaključak o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2015. godinu .
9. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin
10. Zaključak o analizi stanja i smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Solina u 2015. godini
11. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Solina
12. Zaključak o uređenju imovinsko-pravnih odnosa za zemljište smješteno u K.O. Solin i kupnji poslovnih prostora smještenih u K.O. Solin
13. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju suvlasničkog dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin
14. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO “Sveti Kajo”

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
2. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
3. Zaključak o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja grada Solina
4. Rješenje o imenovanju osobe zadužene za rad na projektu Connecting Separated ..
5. Zaključak o dodjeli božićnih poklona
6. Zaključak o nagrađivanju volontera/volonterke godine
7. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
8. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
9. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
10. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
11. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju poslovnog prostora u K.O. Mravince
12. Zaključak o korištenju javne površine
13. Zaključak o korištenju javne površine
14. Rješenje o davanju ovlaštenja predstavniku/ci Grada Solina u Lokalnoj akcijskoj grupi “Jadro”

Pročitano 3665 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr