Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 07-2014

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena  : Službene vjesnike možete pretraživati ​​i pomoću pretraživača na vrhuDovoljno Je da upišete pojam Koji Vas interesira ja Kao rezultat CE TE dobiti BROJ vjesnika u. kojem sebi nalazi Taj pojam.

-------------------------------------------------- ------------------------------

GRADSKO VIJEĆE
 1. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj 2014. godine - lipanj 2014.
 
 godine
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2014. godinu
 3. Zaključak o prodaji i kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
 4. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom zajmu  
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Solina za 2014. godinu
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2014. godinu
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi grada Solina za 2014. godinu
 8. Zaključak o izmjeni Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
 9. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2014. godinu
 10. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2014. godinu
 11. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2014. godinu
 12. Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i
 
 načinu rada D.V. “Cvrčak” Solin
GRADONAČELNIK
 1. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područje Gašpini
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područje Čeprljinac
 4. Rješenje o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Solina
 5. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina smještenih u K.O. Solin
 6. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje javne gradske površine na izvoru rijeke “Jadro” u Solinu i dijela
 
 prometnice Put Majdana
 7. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina – prodajnih mjesta povodom proslave
 
 blagdana male Gospe – Dana Grada Solina za 2014. godinu
 8. Zaključak o izdavanju tabularne isprave
 9. Zaključak o odobravanju jednokratnih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za uče-
 
 nike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2014./2015.
 10. Zaključak o sufinancranju materijalnih troškova mrtvozornica na području grada Solina
 11. Zaključak o plaćanju troška najma stana
 12. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
 13. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
 14. Zaključak o naknadi štete nastale na masliniku
 15. Zaključak o naknadi štete na oštećenom osobnom automobilu
 16. Zaključak o novčanoj donaciji
 17. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

Pročitano 3943 puta Zadnja izmjena dana Utorak, 23 Rujan 2014 10:02

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr