Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 06-2014

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena  : Službene vjesnike možete pretraživati ​​i pomoću pretraživača na vrhuDovoljno Je da upišete pojam Koji Vas interesira ja Kao rezultat CE TE dobiti BROJ vjesnika u. kojem sebi nalazi Taj pojam.

-------------------------------------------------- ------------------------------

GRADSKO VIJEĆE
1. Izmjene i dopune Proracuna Grada Solina za 2014. godinu
2. Zaključak o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za razdoblje 2014. - 2020. godine
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina
za 2014. godinu
4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2014. godinu
5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
6. Zaključak o pokriću gubitka Promet d.o.o. Split za 2013. godinu
7. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
8. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
9. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada D.V. “Cvrčak” Solin
10. Odluka o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu
11. Zaključak o prihvaćanju Izmjena sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obveza spram Dječjeg vrtića
“Cvrčak” – Solin
12. Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga u dječjim vrtićima i jaslicama
13. Zaključak o odobravanju pomoći za obnovu područja istočne Slavonije nastradalog u poplavama


GRADONAČELNIK
1. Zaključak o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i
vremenu naplate
2. Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju najniže visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada
Solina
3. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje reklamnih panoa na
stupovima javne rasvjete na lokalnim cestama na području grada Solina
4. Zaključak o određivanju naknade za mentore stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim
tijelima Grada Solina
5. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin
6. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić “Cvrčak” –
Solin
7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada
Solina
8. Zaključak o odobravanju pomoći za otklanjanje štete nastale zbog izlijevanja vode
9. Zaključak o donaciji za organizaciju humanitarnog koncerta Carmina Burana
10. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju osobe zadužene za rad na projektu “The our Lady of Sinj Route Projekt”
11. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
12. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
13. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
14. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
15. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
16. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
17. Zaključak o odobravanju namjenskih sredstava za pomoć stradalima u poplavama
18. Zaključak o produženju radnog vremena svih ugostiteljskih objekata na području grada Solina za vrijeme
održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu, u vremenu od 12. lipnja do 15. srpnja 2014. godine
19. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora “Prometa” d.o.o. Split
20. Rješenje o imenovanju Povjerenstva
21. Zaključak o rashodovanju osobnog automobila “Opel Astre”
22. Zaključak o odobravanju pomoći za otklanjanje štete

23. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
24. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
25. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
26. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
27. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
28. Zaključak o isplati jednokratne financijske pomoći za kupnju školskih udžbenika
29. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
30. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći


UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
1. Ispravak Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “Arheološki park”

Pročitano 4610 puta Zadnja izmjena dana Ponedjeljak, 07 Srpanj 2014 10:44

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr