Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 03-2014

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena  : Službene vjesnike možete pretraživati ​​i pomoću pretraživača na vrhuDovoljno Je da upišete pojam Koji Vas interesira ja Kao rezultat CE TE dobiti BROJ vjesnika u. kojem sebi nalazi Taj pojam.

-------------------------------------------------- ------------------------------

 

GRADSKO VIJECE
1. Zakljucak o Izvješcu o radu gradonacelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2013. godine - prosinac 2013.
godine
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proracuna Grada Solina za 2013. godinu
3. Izvješce o izvršenju programa gradnje objekata i uređanja komunalne infrastrukture grada Solina za 2013.
godinu
4. Izvješce o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na podrucju grada Solina za 2013. godinu
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
6. Odluka o dopuni odluke o osnivanju tvrtke “Inkubator Solin” d.o.o.
7. Odluka o Izmjeni Odluke o izradi Urbanistickog plana uređenja podrucje Ceprljinac (UPU broj 11)
8. Zakljucak o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin
GRADONACELNIK
1. Zakljucak o utvrivanju Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Grada Solina i Generalnog
urbanistickog plana Solina
2. Dopunu plana prijma u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2014.
godinu
3. Zakljucak o provedbi strucnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada
Solina
4. Zakljucak o sufinanciranju troškova vježbe civilne zaštite “Solin 2014.”
5. Zakljucak o broju koncesija za obavljanje dijela pogrebnih poslova koji se odnosi na prijevoz pokojnika od
mjesta smrti do mrtvacnice na podrucju Grada Solina
6. Zakljucak o neprihvacanju ponude za kupnju suvlasnickog dijela nekretnine u K.O. Solin, koja je zašticena
kao spomenik kulture
7. Zakljucak o davanju stana u vlasništvu Grada Solina u najam sa zašticenom najamninom
8. Zakljucak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
9. Zakljucak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
10. Zakljucak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
11. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Zvonimira Grubišica za direktora tvrtke “Inkubator Solin” d.o.o.
12. Zakljucak o raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin
13. Zakljucak o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o upisu djece u Djecji vrtic Cvrcak – Solin
14. Zakljucak o sufinanciranju dijela troškova na poljoprivrednim kulturama
15. Zakljucak o dodjeli jednokratne financijske pomoci
16. Zakljucak o dodjeli jednokratne financijske pomoci
17. Zakljucak o dodjeli jednokratne financijske pomoci

Pročitano 4093 puta Zadnja izmjena dana Četvrtak, 15 Svibanj 2014 12:34

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr