Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 11-2013

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja

 

 

GRADSKO VIJEĆE
1. Proraćun Grada Solina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
2. Program javnih potreba u sportu grada Solina za 2014. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba
u sportu grada Solina u 2014. godini
3. Program javnih potreba u kulturi grada Solina za 2014. godinu
4. Program socijalne skrbi grada Solina za 2014. godinu
5. Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2014. godinu
6. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2014. godinu
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za utvrivanje cijene usluga u dječjim vrtićima i jaslicama
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
9. Zaključak o izmjeni Zaključka o promjeni statusa zemljišta smještenog u K.O. Solin


GRADONAČELNIK
1. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije
2. Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi grada Solina
3. Izmjene i dopune Plana prijma u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
za 2013. godinu
4. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin
5. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
6. Zaključak o prodaji dijela nekretnine smještene u K.O.Solin, neposrednom pogodbom
7. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju poslovnog prostora smještenog u prizemlju stambeno
poslovne zgrade koja se nalazi na području Sv. Kajo u Solinu
8. Zaključak o ustanovljavanju prava služnosti izgradnje dijela fekalne kanalizacije Grada Solina
9. Zaključak o plaćanju dijela troška najma stana
10. Zaključak o kupnji automobila Škoda Fabia Simply
11. Zaključak o nagraivanju sportaša
12. Zaključak o izradi Virtualnog muzeja Grada Solina
13. Rješenje o imenovanju Zvonimira Grubišica za direktora tvrtke “Inkubator Solin” d.o.o.
14. Zaključak o dodjeli božićnih poklona
15. Zaključak o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja grada Solina
16. Zaključak o nagrađivanju volontera/volonterke godine
17. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
18. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
19. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
20. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

 

Pročitano 4381 puta Zadnja izmjena dana Četvrtak, 19 Prosinac 2013 09:00

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr