Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 10-2013

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja

GRADSKO VIJECE
1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “MORĐIN I”
2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja “RUPOTINA”
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja GORNJA RUPOTINA
4. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin
5. Zaključak povodom rasprave o Izvješću o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za pedagošku 2012./2013.
godinu
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
7. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne
građevine
8. Dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Solina za 2013. godinu
9. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dijela pogrebnih poslova koji se odnose na prijevoz pokojnika od
mjesta smrti do mrtvačnice na području Grada Solina
10. Odluka o davanju koncesije za korištenje zaštićenog kulturnog dobra Gašpina mlinica u Solinu
11. Odluka o sustavu glavne knjige riznice Grada Solina te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
12. Zaključak o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
13. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju poslovnog prostora smještenog u prizemlju poslovno-stambene
zgrade koja se nalazi na području Sv. Kajo u Solinu anagrafske oznake Solinske mladeži 69 F
14. Zaključak o prodaji nekretnina smještenih u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
15. Odluka o osnivanju tvrtke “Inkubator Solin” d.o.o.
16. Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada
Solina
17. Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Grada Solina
18. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu
19. Prijedlog kandidata za imenovanja sudaca porotnika za potrebe Županijskog suda u Splitu
GRADONAčELNIK
1. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
2. Zaključak o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata Grada Solina
3. Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina za
školsku/akademsku godinu 2013./2014.
4. Zaključak o sufinanciranju programa privatnih dječjih vrtića na području Grada Solina
5. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “MORĐIN I”
6. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje reklamnih panoa na stupovima
javne rasvjete na lokalnim cestama na području Grada Solina
7. Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za korištenje zaštičenog kulturnog dobra Gašpine
mlinice u Solinu
8. Zaključak o sufinanciranju dijela troškova
9. Zaključak o sufinanciranju dijela troškova na oštećenom osobnom automobilu
10. Zaključak o naknadi štete
11. Zaključak o naknadi štete
12. Zaključak o nagrađivanju policajca
13. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoči
14. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
15. Zaključak o dodjeli financijske pomoći


UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPćE POSLOVE
1. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
2. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
3. Ispravak Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2013. godinu

Pročitano 5186 puta Zadnja izmjena dana Utorak, 05 Studeni 2013 10:19

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr