Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 09-2013

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja

GRADSKO VIJEĆE
1. Zaključak o davanju mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko - dalmatinske županije
2. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
3. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj 2013. godine -  lipanj 2013.godine
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2013. godinu
5. Odluka o raspore"ivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje lipanj -prosinac 2013. godine
6. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu.
7. Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u gradu Solinu
8. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2013. godinu
9. Odluka o dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2013. godinu


GRADONAČELNIK
1. Zaključak o dozvoli polaganja kablova (služnost) za instaliranje kabelske televizije na području grada Solina
2. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Odbora za proslavu blagdana Male Gospe i Dana grada Solina
3. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina – prodajnih mjesta povodom proslave
blagdana male Gospe - Dana grada Solina za 2013. godine
4. Zaključak o utvr"ivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana ure"enja “MORĐIN I”
5. Zaključak o programu posebnog ispita i načinu provjere znanja za vozače autotaksi vozila na području grada Solina
6. Program za polaganje posebnog ispita za vozače autotaksi vozila na području grada Solina
7. Rješenje o imenovanju ispitnog povjerenstva za provo"enje provjere znanja za vozače autotaksi vozila
8. Zaključak o donaciji šest klima ure"aja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova RH, XI. policijskoj postaji
Solin
9. Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dijela pogrebnih poslova koji se
odnosi na prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mrtvačnice na području grada Solina i osnivanju stručnog Povjerenstva za koncesiju

10. Zaključak o davanju na privremeno korištenje dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin D.V. PIPI DUGA ČARAPA SOLIN

11. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju dijela nekretnine smještene u K.O. Mravince
12. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju dijela nekretnine smještene u K.O. Mravince
13. Zaključak o plaćanju troškova pogreba
14. Zaključak o produženju radnog vremena svih ugostiteljskih objekata na području grada Solina za dane 07. i 08.rujna 2013. godine
15. Izmjene i dopune Plana prijma u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnostiza 2013. godine
16. Zaključak o odre"ivanju naknade za mentore stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Solina
17. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći

Pročitano 4624 puta Zadnja izmjena dana Utorak, 22 Listopad 2013 11:02

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr