Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 06-2013


Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja

GRADONAČELNIK
1. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za
razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2013. godine
2. Zaključak o utvrivanju Prijedloga UrbanistiČkog plana uređenja “GORNJA RUPOTINA” za ponovnu javnu
raspravu
3. Zaključak o raspisivanju natjeČaja za prodaju nekretnine (u naravi jednosoban stan) smještene u K.O. Solin
4. Zaključak o sklapanju sudske nagodbe
5. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Mravince, neposrednom pogodbom
6. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine (u naravi stan) smještenih u K.O. Solin
7. Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
grada Solina i osnivanju stručnog Povjerenstva za koncesiju
8. Zaključak o ustanovljavanju prava služnosti polaganja – izgradnje priključnog kabela na zemljištu smještenom
u K.O. Solin
9. Zaključak o utvrđivanju lokacije za postavljanje transparenata preko gradskih prometnica na području grada
Solina
10. Zaključak o utvrđivanju lokacije za postavljanje sendvič-plakata na stupovima javne rasvjete na gradskim
prometnicama koje su u nadležnosti Grada Solina
11. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu i davanje u zakup lokacija za postavljenje
reklamnih predmeta na lokalnim i županijskim cestama na području grada Solina
12. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje reklamnih panoa na
stupovima javne rasvjete na lokalnim i županijskim cestama na području Grada Solina
13. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora
14. Zaključak o organizaciji Prometne jedinice mladeži na području grada Solina
15. Zaključak o utvrđivanju lokacija na području Grada Solina u svrhu prikupljanja potpisa za kandidate za
gradonačelnika i njegove zamjenike i nezavisne kandidacijske liste
16. Odluka o isplati troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Solin
17. Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika
18. Zaključak o nagrađivanju vatrogasaca
19. Rješenje o imenovanju članova projektnog tima
20. Zaključak o određivanju lokacije za postavljanje pokretnog štekata
21. Zaključak o plaćanju računa za potrošak vode nogometnim klubovima
22. Zaključak o novčanoj donaciji
23. Zaključak o novčanoj donaciji
24. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gospodinu Momiru Stojancu
25. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
26. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
27. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
28. Zakljucak o dodjeli jednokratne novcane pomoći
29. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
30. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

Pročitano 4829 puta Zadnja izmjena dana Petak, 12 Srpanj 2013 12:58

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr