Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 05-2013


Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja

GRADSKO VIJEĆE
1. Zakljucak o Izvješcu o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2012. godinu
2. Zakljucak o Izvješcu o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2012. godinu
3. Odluka o raspisivanju izbora za clanove mjesnih odbora Grada Solina
4. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeca Grada Solina
5. Zakljucak o promjeni statusa zemljišta smještenog u K.O. Solin
6. Zakljucak o raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
7. Rješenje o preimenovanju ulice “Podi”
8. Zakljucak o oslobađanju od placanja komunalnog doprinosa
9. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova usluga građevinske mehanizacije i sitnih građevinskih radova
za potrebe Vlastitog pogona na rok od dvije godine
10. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje politickih stranaka i nezavisnih vijecnika za razdoblje
sijecanj - travanj 2013. godine


GRADONAČELNIK
1. Zakljucak o utvrđivanju Prijedloga Urbanistickog plana uređenja “RUPOTINA” za ponovnu javnu raspravu
2. Zakljucak o prodaji stana u vlasništvu Grada Solina hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata
(korišten temeljem Ugovora o najmu stana)
3. Zakljucak o otkazu Ugovora o najmu stana sa zašticenom najamninom Klasa: 371-02/01-01-02 od 07. svibnja
2007. godine i Poziv za sklapanje Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
4. Zakljucak o produljennju roka o davanju stana u vlasništvu Grada Solina u najam sa zašticenom najamninom
5. Zakljucak o sufinanciranju troškova rekonstrukcije i izmjene elektro ormara zajednickog objekta na adresi
Solin, Kralja Zvonimira 81
6. Zakljucak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2012./2013. godinu
7. Zakljucak o dodjeli financijske pomoci
8. Zakljucak o dodjeli jednokratne financijske pomoci
9. Zakljucak o dodjeli jednokratne financijske pomoci gospodinu Momiru Stojancu
10. Zakljucak o dodjeli jednokratne financijske pomoci
11. Zakljucak o dodjeli jednokratne financijske pomoci

Pročitano 4828 puta Zadnja izmjena dana Četvrtak, 11 Travanj 2013 12:56

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr