Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 04-2013

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja

GRADSKO VIJECE
1. Odluka o donošenju Urbanistickog plana uređenja NASELJE MRAVINCE 2
2. Zakljucak o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju “Zvonimir Solin” d.o.o. za 2012. godinu
3. Zakljucak o uporabi dobiti “Zvonimir Solin” d.o.o. za 2012. godinu
4. Zakljucak o Izvješcu o radu Gradonacelnika Solina za razdoblje srpanj 2012. godine - prosinac 2012. godine
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proracuna Grada Solina za 2012. godinu
6. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Solina
7. Izvješce o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture grada Solina za 2012. godinu
8. Izvješce o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na podrucju grada Solina za 2012. godinu
9. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na podrucju grada Solina za
razdoblje od tri godine
10. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na
podrucju grada Solina
11. Zakljucak o podržavanju prijedloga gradonacelnika Grada Solina upucenog Povjerenstvu Vlade RH za
granice jedinica lokalne samouprave od 26. travnja 2012. godine
12. Odluka o izradi Urbanistickog plana ure"enja PODRUCJE GAŠPINI u Solinu (UPU broj 10)
13. Odluka o izradi Urbanistickog plana uređenja PODRUCJE CEPRLJINAC (UPU broj 11)
14. Odluka o izradi Urbanistickog plana uređenja NASELJE KUCINE 2 (UPU broj 34)
15. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “MORĐIN I”
16. Odluka o otpisu potraživanja poreza na tvrtku
17. Odluka o otpisu potraživanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa

GRADONACELNIK
1. Zakljucak o visini slobodno ugovorene najamnine

 

Pročitano 4989 puta Zadnja izmjena dana Srijeda, 27 Ožujak 2013 12:09

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr