Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 5-2012

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.


Sadržaj ovog broja 

GRADSKO VIJEĆE
1. Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Solina
2. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Solina u 2012. godini
3. Odluku o socijalnoj skrbi

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o utvrivanju Konacnog prijedloga Urbanistickog plana uređenja “UŠĆE JADRA – MARINA”
2. Zaključak o provedbi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada
Solina
3. Zaključak o odabiru mobilnog operatera
4. Zaključak o korištenju mobilnih telefonskih aparata
5. Zaključak o korištenju mobilnog telefona
6. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
7. Zaključak o prodaji nekretnina smještenih u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
8. Zaključak o izmjeni Zaključka o sufinanciranju interventnih troškova Javne vatrogasne postrojbe Split
9. Zaključak o nagraivanju vatrogasaca
10. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza umirovljenika
11. Rješenje o izmjeni Rješenja o odreivanju ovlaštenika zaštite na radu
12. Rješenje o imenovanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. SPLIT za prinudnog upravitelja objekta “Opskrbni centar” Japirko u Solinu, P. Krešimira IV br. 27.
13. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
14. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
15. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
16. Zaključak o izmjeni Zaključka o dodjeli financijske pomoći
17. Zaključak o oslobaanju obveze sudjelovanja u cijeni programa dječeg vrtića i jaslica

 

Pročitano 4413 puta Zadnja izmjena dana Četvrtak, 20 Prosinac 2012 09:48

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr