Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 4-2012

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
  1.  Zaključak o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2011. godinu
  2.  Zaključak o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2011. godinu
  3.  Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u D.V. “Cvrčak” Solin
  4.  Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin 
  5.  Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području grada Solina
  6.  Rješenje o povjeravanju komunalnih poslova hvatanja i skupljanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih  životinja s javnih površina Grada Solina .

GRADONAČELNIK
  1.  Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2012. godine .
  2.  Zaključak o utvr đ ivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana ure đ enja “ISPOD GAŠPINI 2”
  3.  Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu “Zvonimir Solin” d.o.o. Solin
  4.  Zaključak o odre đ ivanju naknade za postavljanje reklamnih predmeta na području grada Solina
  5.  Zaključak o priznavanju prava vlasništva na zemljištu u K.O. Solin
  6.  Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnina u K.O. Solin, koja je zaštićena kao spomenik kulture .
  7.  Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin .
  8.  Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnina u K.O. Solin, koje su zaštičene kao spomenik kulture .
  9.  Odluka o ure đ enju tematske staze na području Grada – ŠETNICA UZ JADRO
 10.  Odluka o ure đ enju tematske staze -pješačko-edukativna staza “Ilirski put”
 11.  Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2011./2012. godinu
 12.  Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2011./2012. godinu
 13.  Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2011./2012. godinu
 14.  Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2011./2012. godinu
 15.  Zaključak o financiranju prijevoza učenika
 16.  Zaključak o naknadi štete od strujnog udara
 17.  Zaključak o dodjeli financijske pomoći
 18.  Zaključak o dodjeli novčane pomoći
 19.  Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
 20.  Zaključak o dodjeli financijske potpore
 21.  Zaključak o dodjeli financijske potpore Gradskoj glazbi “Zvonimir” Solin .

 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
  1.  Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za otvaranje ponuda po natječaju za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Solina

 

Pročitano 4535 puta Zadnja izmjena dana Četvrtak, 20 Prosinac 2012 09:48

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr